Burgemeester en wethouders

De burgemeester en de wethouders vormen samen het college van burgemeester en wethouders (B & W). Het college vergadert eens per week. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De burgemeester en de wethouders zijn portefeuillehouder van een aantal aandachtsgebieden.

De wethouders zijn geen lid van de gemeenteraad. Het college van B & W kan voorstellen doen aan de raad en neemt besluiten over het dagelijkse reilen en zeilen in de gemeente. 


Samenstelling en portefeuilleverdeling

Mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken

R.J.H. Vlecken
contactgegevens en taken Mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken
FunctieBurgemeester
Taken
 • Openbare orde en Veiligheid
 • DB Parkstad Limburg + (eu)regionale samenwerking
 • Communicatie en promotie
 • Dienstverlening
 • Juridische Zaken
 • ICT
 • Toezicht en handhaving
 • Personeel en organisatie

Mr. H.M.H. (Harry) Leunessen

H.M.H. Leunessen
contactgegevens en taken Mr. H.M.H. (Harry) Leunessen
FunctieWethouder
Taken
 • WMO / coördinerend weth. Decentralisaties
 • Jeugdbeleid
 • Ouderenbeleid
 • Volksgezondheid
 • Kunst en cultuur
 • Emancipatie
Politieke partijPartij van de Arbeid

B.A.L. (Ben) Rewinkel

B.A.L. Rewinkel
contactgegevens en taken B.A.L. (Ben) Rewinkel
FunctieWethouder
Taken
 • Participatiewet
 • ISDBOL
 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Onderwijsbeleid
 • Inburgering
 • Sport
 • WSW
   
Politieke partijSocialistische Partij

E.J.H. (Marlies) Dreissen

E.J.H. Dreissen
contactgegevens en taken E.J.H. (Marlies) Dreissen
FunctieWethouder
Taken
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Volkshuisvesting
 • Openbare ruimte
 • Waterbeheer
 • Wijkgericht werken / Burgerparticipatie
 • Speelvoorzieningen
   
Politieke partijChristen Democratisch Appel

A.J.M.P. (Ton) Ancion

A.J.M.P. Ancion
contactgegevens en taken A.J.M.P. (Ton) Ancion
FunctieWethouder
Taken
 • Financien
 • Natuur en milieu en duurzaamheid
 • Afval en reiniging
 • Monumenten en archeologie
 • Vergunningverlening
 • Evenementen
Politieke partijGroenLinks

K. (Kelly) Regterschot

K. Regterschot
contactgegevens en taken K. (Kelly) Regterschot
FunctieWethouder
Taken
 • Economische zaken
 • Toerisme en recreatie
 • Grondzaken
 • Accommodatiebeleid en –beheer
 • Verkeer en vervoer, incl. parkeren en OV
Politieke partijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie

J.M.C. (Hans) Rijvers

J.M.C. Rijvers
contactgegevens en taken J.M.C. (Hans) Rijvers
FunctieGemeentesecretaris
Taken

Adviseur van burgemeester en wethouders.
Als directielid, samen met de algemeen directeur, verantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie.

Direct naar:

Algemene vragen of suggesties? 
Gezochte informatie niet gevonden?
Laat het ons weten via gemeente@landgraaf.nl.


Lees onze berichtjes op

 Twitter