Burgemeester en wethouders

De burgemeester en de wethouders vormen samen het college van burgemeester en wethouders (B & W). Het college vergadert eens per week. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De burgemeester en de wethouders zijn portefeuillehouder van een aantal aandachtsgebieden.

De wethouders zijn geen lid van de gemeenteraad. Het college van B & W kan voorstellen doen aan de raad en neemt besluiten over het dagelijkse reilen en zeilen in de gemeente. 


Samenstelling en portefeuilleverdeling

R.J.H. (Raymond) Vlecken

R.J.H. Vlecken
contactgegevens en taken R.J.H. (Raymond) Vlecken
FunctieBurgemeester
Taken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Internationale betrekkingen
 • Communicatie en promotie
 • Dienstverlening
 • Juridische zaken
 • ICT

H.M.H. (Harry) Leunessen

H.M.H. Leunessen
contactgegevens en taken H.M.H. (Harry) Leunessen
FunctieWethouder
Taken
 • Accommodatiebeheer en –beleid
 • Jeugdbeleid
 • Volksgezondheid
 • Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Welzijn
 • Ouderenbeleid
 • Kunst en cultuur
 • Speeltuinen
Politieke partijPartij van de Arbeid

B.A.L. (Ben) Rewinkel

B.A.L. Rewinkel
contactgegevens en taken B.A.L. (Ben) Rewinkel
FunctieWethouder
Politieke partijSocialistische Partij

E.J.H. (Marlies) Dreissen

E.J.H. Dreissen
contactgegevens en taken E.J.H. (Marlies) Dreissen
FunctieWethouder
Politieke partijChristen Democratisch Appel

A.J.M.P. (Ton) Ancion

A.J.M.P. Ancion
contactgegevens en taken A.J.M.P. (Ton) Ancion
FunctieWethouder
Politieke partijGroenLinks

K. (Kelly) Regterschot

Geen foto
contactgegevens en taken K. (Kelly) Regterschot
FunctieWethouder
Politieke partijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie

J.M.C. (Hans) Rijvers

J.M.C. Rijvers
contactgegevens en taken J.M.C. (Hans) Rijvers
FunctieGemeentesecretaris
Taken

Adviseur van burgemeester en wethouders.
Als directielid, samen met de algemeen directeur, verantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie.

Direct naar:

Meldingene over de woonomgeving

Algemene vragen of suggesties? 
Gezochte informatie niet gevonden?
Laat het ons weten via gemeente@landgraaf.nl.

 


 

Lees onze berichtjes op

 

 Twitter