Burgemeester en wethouders

De burgemeester en de wethouders vormen samen het college van burgemeester en wethouders (B & W). Het college vergadert eens per week. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De burgemeester en de wethouders zijn portefeuillehouder van een aantal aandachtsgebieden.

De wethouders zijn geen lid van de gemeenteraad. Het college van B & W kan voorstellen doen aan de raad en neemt besluiten over het dagelijkse reilen en zeilen in de gemeente. 


Samenstelling en portefeuilleverdeling

R.J.H. (Raymond) Vlecken

R.J.H. Vlecken
contactgegevens en taken R.J.H. (Raymond) Vlecken
FunctieBurgemeester
Taken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Internationale betrekkingen
 • Communicatie en promotie
 • Dienstverlening
 • Juridische zaken
 • ICT

G.G.J. (Freed) Janssen

G.G.J. Janssen
contactgegevens en taken G.G.J. (Freed) Janssen
FunctieWethouder
Taken

Loco burgemeester

 • Verkeer en vervoer, incl. parkeren en OV
 • Milieu
 • Wijkgericht werken
 • Openbare ruimte
 • Water
 • Afval
 • Toezicht en handhaving
 • Openbare speelgelegenheden
Politieke partijGezamenlijke Burger Belangen Landgraaf

H.M.H. (Harry) Leunessen

H.M.H. Leunessen
contactgegevens en taken H.M.H. (Harry) Leunessen
FunctieWethouder
Taken
 • Accommodatiebeheer en –beleid
 • Jeugdbeleid
 • Volksgezondheid
 • Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Welzijn
 • Ouderenbeleid
 • Kunst en cultuur
 • Speeltuinen
Politieke partijPartij van de Arbeid

A. (Andy) Dritty

A. Dritty
contactgegevens en taken A. (Andy) Dritty
FunctieWethouder
Taken
 • Financiën
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Grondzaken
 • Economie
 • Toerisme
 • Parkstad Limburg DB
Politieke partijGezamenlijke Burger Belangen Landgraaf

H.E.J. (Harry) Erkens

H.E.J. Erkens
contactgegevens en taken H.E.J. (Harry) Erkens
FunctieWethouder
Taken
 • Volkshuisvesting
 • Woonwagenzaken
 • Monumenten en archeologie
 • Markten en kermissen
 • Onderwijs (incl. beleid accommodaties)
 • Sport (incl. beleid accommodaties)
 • Bouwen
 • Inburgering
 • Emancipatie
Politieke partijGezamenlijke Burger Belangen Landgraaf

P.J.J. (Pierre) Verbraak

P.J.J. Verbraak
contactgegevens en taken P.J.J. (Pierre) Verbraak
FunctieWethouder
Taken
 • ISD BOL (incl. voorzitterschap DB)
 • Armoedebeleid incl. kredietbank
 • Arbeidsmarktbeleid / WSW
 • Evenementen
 • Parkstad Limburg AB
 • Personeel en organisatie
Politieke partijPartij van de Arbeid

J.M.C. (Hans) Rijvers

J.M.C. Rijvers
contactgegevens en taken J.M.C. (Hans) Rijvers
FunctieGemeentesecretaris
Taken

Adviseur van burgemeester en wethouders.
Als directielid, samen met de algemeen directeur, verantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie.

Direct naar:

Meldingene over de woonomgeving

Algemene vragen of suggesties? 
Gezochte informatie niet gevonden?
Laat het ons weten via gemeente@landgraaf.nl.

 


 

Lees onze berichtjes op

 

 Twitter