Landgraaf kent een paar ‘aanloopstraten’ met daarin meerdere leegstaande panden. Aanloopstraten zijn oude winkelstraten die aan de rand van of net buiten het winkelhart van dorp of stad liggen. Met het project Stratenaanpak Parkstad Limburg zoeken we voor leegstaande winkels in deze straten een nieuwe bestemming.  

We zoeken dan naar een andere bestemming dan detailhandel. Voorbeelden van detailhandel zijn een supermarkt, een boekwinkel of een kledingzaak. Coaches van het project gaan met eigenaren van deze panden in gesprek. Samen onderzoeken ze de mogelijkheden die er zijn. Het vernieuwende project is naar voorbeeld van zo’n zelfde project in Rotterdam-Zuid. 

Leefbaarheid verbeteren

Een aantal straten in Parkstad gaat nu aan de slag met dit project. Doel is om de leefbaarheid in deze gebieden te verbeteren. Ook de gemeente Landgraaf doet mee. Net zoals Beekdaelen, Heerlen, Brunssum en Kerkrade. Voor Landgraaf gaan we aan de slag met gebouwen in de Hoogstraat en de Streeperstraat/Hoofdstraat. 

Als een gebouw een andere, meer geschikte functie krijgt dan detailhandel, kan de eigenaar in aanmerking komen voor subsidie. We noemen dat een transformatiesubsidie. De voorwaarde is dan dat het pand niet langer een bestemming voor detailhandel heeft. 

We willen alle detailhandel in de winkelkernen samenbrengen en zo min mogelijk daarbuiten. Hierdoor zorgen we voor levendigheid in deze kernen. Ook hopen we dat er buiten de winkelkernen minder gebouwen leeg komen te staan. Dit moet ook de leefbaarheid dáár verbeteren.

Dit artikel komt uit de Gemindezake van augustus 2023 met thema 'Ondernemen in Landgraaf'. Kijk voor meer informatie op de pagina Gemindezake.

Blijf op de hoogte!

  • Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van gemeente Landgraaf? Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief
  • Wilt u actief geïnformeerd worden over vergunningen, bouwplannen, verkeersbesluiten e.d. in uw eigen buurt of straat? Klik dan op de pagina Berichten over uw buurt op Overheid.nl(externe link) op de knop ‘Meld u aan voor de e-mailservice’.