Vanaf woensdag 18 mei (7.00 uur) t/m woensdag 25 mei (17.00 uur) voert Besix Infra Nederland BV de laatste werkzaamheden uit op de Heerlenseweg. Er worden omleidingsroutes ingesteld. 

Woensdag 18 mei tot en met maandag 23 mei voert Besix de voorbereidende werkzaamheden uit. Deze bestaan onder andere uit het uitzagen van de faunatunnel, frezen asfalt (aanzetten en slechte stukken) en het herstellen van kantlagen en inritten. Zij sluiten hiervoor de Heerlenseweg af ter hoogte van de Euregioweg. Maandag 23 mei (15.00 uur) tot en met woensdag 25 mei (17.00 uur) worden de afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Denk daarbij aan het aanbrengen van het asfalt en het aanbrengen van de wegmarkeringen. Daarvoor sluiten zij de Heerlenseweg in het geheel af tussen de Euregioweg en de Melchersstraat.

Het fietspad en de trottoirs blijven wel toegankelijk (niet voor autoverkeer).