Wat is het verschil tussen noodopvang en de crisisnoodopvang die op Megaland komt?

Je hoort verschillende termen met betrekking tot vluchtelingenopvang. Veel vluchtelingen/asielzoekers melden zich bij de aanmeldcentra, zoals Ter Apel. Het aantal dat zich hier meldt, is groter dan het aantal dat op die locatie opgevangen kan worden. De huidige woningmarkt maakt dat op veel plekken vergunninghouders langer moeten wachten op een woning in de gekoppelde gemeente. Hierdoor is er een beperkte en vertraagde doorstroom, waardoor de reguliere opvangplekken vol zitten. Daarom worden groepen voor een korte duur, in afwachting van de asielprocedure, elders in het land ondergebracht. We noemen dit crisisnoodopvang, zoals dus nu bij ons in Landgraaf. Dat betekent dat tijdelijke locaties gezien kunnen worden als een ‘wachtkamer’ voor de AZC’s.

Noodopvang is voor asielzoekers die al door het formele proces zijn en in afwachting zijn van een woning in Nederland. Noodopvang is een opvang waar asielzoekers terecht kunnen voor een periode van een half jaar tot 3 jaar. Dit is dus iets anders als de urgente crisisopvang zoals nu in Landgraaf.
Als u hierover meer wilt weten, verwijzen wij u naar de website van het COA(externe link).
 

Wat is het verschil tussen een asielzoeker, vluchteling, migrant en statushouder?

Een vluchteling is iemand die zijn land tijdelijk ontvlucht omdat het daar voor hem/haar niet veilig is. Dat zijn mensen die ook echt gevaar lopen in hun land van herkomst.

Een vluchteling kan een asielzoeker worden op het moment dat hij/zij vraagt om in een veilig land te mogen blijven, omdat hij of zij aangeeft in het land van herkomst onveilig te zijn.

Het grote verschil met een migrant is juist dat gevaar. Een migrant is iemand die hier naartoe reist vanwege familie of economische redenen. Die loopt in principe geen gevaar.

Asielzoekers worden statushouders (of vergunninghouders) zodra ze een verblijfsvergunning krijgen. Ze gaan dan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving.
 

Wie komen er naar de tijdelijke crisisnoodopvang op Megaland?

Er komen asielzoekers naar de tijdelijke crisisnoodopvang op Megaland. Dit zijn nadrukkelijk geen vluchtelingen uit bijvoorbeeld Oekraïne. Er kunnen vergunninghouders/statushouders bij zijn. Zij wachten op een woning in de aan hen gekoppelde gemeente in Nederland.