In de buitengewone raadsvergadering van donderdag 2 september is de heer Stijn Kropman benoemd tot wethouder. Hij volgt de heer Ramon Lucassen op. Wethouder Stijn Kropman was raadslid namens het CDA.

Mevrouw Marlies Dreissen is in dezelfde vergadering toegelaten tot raadslid.

We feliciteren beiden van harte en wensen hen veel succes!

raadslid Marlies Dreissen