HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Commissies  |  Bezwaarschriftencommissie

Bezwaarschriftencommissie

U kunt een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan van de gemeente. De gemeente heeft een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie die het bestuursorgaan adviseert over de afhandeling van het bezwaarschrift.

Samenstelling

De Commissie voor de bezwaarschriften bestaat uit:

dhr.mr. M.J.M. Senden, voorzitter
mw.mr. P. van Zinnicq Bergmann
mw.mr. W. Uland
dhr.mr. M. Ploum
dhr. P. Ploum

Het secretariaat inzake bezwaarschriften is in handen van de afdeling Bestuurlijke en Concern Zaken van de gemeente.

Zie ook