HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Burgerparticipatie  |  Burgerpanel

Burgerpanel

Landgraaf werkt voortdurend aan de verbetering van haar dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. Daarnaast willen we ook dat goede dienstverlening niet te duur wordt. We zijn enerzijds bezig met aspecten van de traditionele dienstverlening zoals de loketten en de schriftelijke en telefonische klantcontacten, maar ook met digitale vormen zoals onze website, elektronische formulieren en e-mail. Hierbij willen we een goed evenwicht vinden tussen goede dienstverlening vanuit klantoogpunt en een gezonde bedrijfsvoering.

Om te weten wat de wensen en behoeften van onze klanten zijn, is het Burgerpanel in het leven geroepen. Het Burgerpanel is geen formeel adviesorgaan. Toch zijn de adviezen van het Burgerpanel niet vrijblijvend; het college van B & W moet binnen 6 weken reageren en aangeven wat met de adviezen is of wordt gedaan.

Samenstelling

Het Burgerpanel is een onafhankelijke groep mensen die zich vrijwillig inzet voor de verbetering van de klantvriendelijkheid, klantgerichtheid en de geboden kwaliteit van de gemeentelijke producten. Het panel bestaat uit ongeveer 12 personen die samen een redelijke afspiegeling van onze samenleving vormen. De panelleden worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Vooraf worden eventuele vacatures besproken in het Burgerpanel en spreekt het panel haar behoefte uit.

Het Burgerpanel wordt voorgezeten door burgemeester R. Vlecken.
Het Burgerpanel komt een paar keer per jaar in vergadering bij elkaar, overlegt en brengt adviezen uit. 

Taakgebied

  • Het Burgerpanel geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over alle zaken die te maken hebben met de gemeentelijke dienstverlening en de communicatie hieromtrent. Het panel houdt in de gaten of de dienstverlening optimaal toegankelijk is en of in begrijpelijke, duidelijke taal wordt gecommuniceerd.
  • Het Burgerpanel denkt mee over de traditionele en digitale dienstverlening in al haar uitingen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Kölgen van de gemeente.