HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Commissies  |  Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten

Als u wilt (aan)bouwen of verbouwen, is de kans groot dat u in aanraking komt met de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten.

De commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten (voorheen Welstandscommissie genoemd) is een onafhankelijke commissie die aan burgemeester en wethouders advies uitbrengt over welstandseisen. Ze adviseren over de vraag of het uiterlijk of de plaats van een bouwwerk of standplaats, waarvoor een vergunning is ingediend, in overeenstemming is met redelijke eisen van welstand zoals in de Woningwet bepaald.

Samenstelling Commissie

Dhr. H.J.R. Janssen architect MArch, stemhebbend deskundig lid
Dhr. I. Povse architect, voorzitter commissie, stemhebbend deskundig lid
Dhr. C.M. Metz architect, stemhebbend reserve deskundig lid.

Ambtelijke ondersteuning

Dhr. R.A. Nazloomian, stedenbouwkundige
Dhr. J.G.M. Nievelstein, welstandsbeleid
Dhr. H.J.E. Beugels, secretaris
Mevr. A.H.M. Eggen, secretaris
Mevr. H.G.T. Bäumler, notuliste

Vergaderdata

Op de volgende data staat in 2019 een vergadering gepland (aanvang 9.00 uur): 27 september, 18 oktober, 8 en 29 november en 20 december. In 2020: 10 en 31 januari, 21 februari, 13 maart, 3 en 24 april, 15 mei, 5 en 26 juni, 23 juli, 21 augustus, 11 september, 2 en 23 oktober, 13 november, 4 en 18 december.
De agenda van de commissie wordt op deze website bij de nieuwsberichten gepubliceerd. 
De vergaderingen zijn in principe openbaar.

U kunt aanwezig zijn bij een vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten:

 • Als uw plan wordt behandeld.
  Moet uw bouwplan voor advies worden voorgelegd aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten, dan is het raadzaam om hierbij aanwezig te zijn. U kunt uw plan dan namelijk toelichten en heeft de mogelijkheid hebt om eventuele gewenste aanpassingen te bespreken.
 • Als u belangstelling heeft in een bouwplan in uw buurt.
  Wilt u een vergadering als geïnteresseerde bezoeken, dan kunt u dit te melden aan de secretaris van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten. U heeft als toehoorder geen spreekrecht en mag het verloop van de vergadering niet verstoren.
   
 • Als een bouwplan grootschalig is en in de buurt ophef of onrust veroorzaakt.
  U kunt dan de secretaris van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten verzoeken of u voor aanvang van de vergadering uw zienswijzen kenbaar mag maken.
  Wordt een groot aantal bezoekers verwacht, dan kan de secretaris ertoe besluiten een daarvoor passende locatie te reserveren. Het is mogelijk dat het onderhavige plan hierdoor pas enkele weken later kan worden besproken.