HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente, zij is de afvaardiging van de bevolking. De raad stelt de beleidskaders vast en controleert het college van burgemeester en wethouders. Het college voert de besluiten van de raad uit, bestuurt de gemeente en legt verantwoording af aan de raad. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om een aantal zaken betreffende de 'eigen huishouding' zelf te bepalen. Hieronder vallen gemeentelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, welzijn, sociale zaken, onderwijs en (gemeentelijke) belastingheffing.

De raad heeft een eigen website, het raadsinformatiesysteem iBabs. Op deze website publiceert de griffie:

  • informatie over de raadsleden (inclusief nevenfuncties);
  • raadsvergaderingen en -stukken;
  • artikel 41-brieven (vanaf 2020);
  • raadsinformatiebrieven (vanaf 2020).

Ga naar het raadsinformatiesysteem iBabs » (Link opent in nieuw venster)

Voor oudere raadsinformatie verwijzen wij u naar het Webarchief. Originele, getekende stukken kunt u bij de gemeente opvragen.

U kunt raadsvergaderingen ook rechtstreeks op televisie volgen bij Omroep Landgraaf, of bekijken (of terugkijken) via internet:
Uitzendingen raad op landgraaf.raadsinformatie.nl » (Link opent in een nieuw venster). 
In het raadsinformatiesysteem iBabs vindt u een rechtstreekse link naar deze uitzendingen via de menuknop 'Videobeelden'.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden