HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Gemeenteraad  |  Informatie van de raad

Informatie van de raad

Op deze webpagina publiceert de Griffie actuele brieven, verslagen en andere documenten van de raad. Voor oudere stukken verwijzen wij u naar het Webarchief.
De originele, getekende stukken kunt u bij de gemeente opvragen.

Artikel-41 brieven

Wanneer gemeenteraadsleden formeel vragen willen stellen aan de voorzitter van de raad, kunnen zij hiertoe een zogenaamde Artikel 41 brief sturen. Het college van burgemeester en wethouders is verplicht om hierop te reageren.
Als u op bovenstaande knop klikt, vindt u de binnengekomen Artikel 41 brieven en de verzonden antwoordbrieven van de afgelopen periode.

Raadsinformatiebrieven

Wanneer de ambtelijke organisatie de gemeenteraad wil informeren over zaken betreffende de bedrijfsvoering en andere zaken, dan wordt dit verwoord in een zogenaamde Raadsinformatiebrief.
Als u op bovenstaande knop klikt, vindt u de raadsinformatiebrieven van de afgelopen periode.