HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Burgemeester en wethouders  |  Nevenfuncties B&W

Nevenfuncties B&W

Burgemeester Mr. R.J.H. Vlecken

 • Voorzitter bestuur GR RUD
 • Lid AB Veiligheidsbestuur
 • Voorzitter Tuchtcommissie KNVB District Zuid II
 • Waarnemend voorzitter CDA Bestuurdersvereniging Limburg
 • Lid Brandweercommissie Zuid-Limburg
 • Voorzitter Basiseenheid Politie Landgraaf-Brunssum (NV BOLS)
 • Voorzitter DB en AB GR Gegevenshuis
 • Voorzitter Integrale Stuurploeg RIEC Limburg
 • Plaatsvervangend voorzitter, lid DB en AB, voorzitter BGO, RUD Zuid-Limburg
 • Lid College Arbeidszaken VNG
 • Lid Kamer Gesubsidieerde Arbeid VNG
 • Lid AB Bestuurdersvereniging CDA
 • Ambassadeur 100 jaar Bernardinuscollege Heerlen
 • DGA Wijust Beheer BV (onderneming is stilgelegd)
 • DGA Wijust BV (onderneming is stilgelegd)
 • President-Voorzitter Samewirkende Limburgse Vasteloavensvereniginge (SLV)
 • Senator van Dienst Parkstad Garde Regiment
 • Vice-President NEG (Närrische Europäische Gemeinschaft te Köln)
 • Plaatsvervangend lid AB GGD Zuid-Limburg
 • Lid AB en DB Stadsregio Parkstad Limburg

Wethouder G.G.J. Janssen

 • Eerste plaatsvervangend lid AB van Stadsregio Parkstad Limburg
 • Lid bestuurscommissie Mobiliteit van Stadsregio Parkstad Limburg
 • Lid bestuurscommissie Ruimte/Duurzaamheidsoverleg Stadsregio Parkstad Limburg 
 • Lid AB Reinigingsdiensten Rd4

Wethouder E.J.H. Dreissen

 • Voorzitter 'Zet mensen in het zonnetje'
 • Lid bestuurscommissie Ruimte/Duurzaamheidsoverleg Stadsregio Parkstad Limburg
 • Tweede plaatsvervangend lid AB van Stadsregio Parkstad Limburg
 • Lid bestuurscommissie Wonen en Herstructurering Stadsregio Parkstad Limburg
 • Plaatsvervangend lid AB  RUD Zuid-Limburg

Wethouder C.P.G. Wilbach

 • Lid AB en DB  ISD BOL (qualitate qua)
 • Lid AB Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)
 • Lid AB Sociale Kredietverlening en schuldhulpverlening in Limburg
 • Derde plaatsvervangend lid AB Stadsregio Parkstad Limburg
 • Lid AB BsGW
 • Plaatsvervangend lid AB Omnibuzz

Wethouder A.J.M. Schiffelers

 • Lid AB GGD Zuid-Limburg
 • Vierde plaatsvervangend lid AB Stadsregio Parkstad Limburg
 • Lid AB Omnibuzz

Wethouder R.J.M. Lucassen

 • Lid AB Stadsregio Parkstad Limburg
 • Lid bestuurscommissie Economie en Toerisme Stadsregio Parkstad Limburg
 • Plaatsvervangend lid AB BsGW

Alle nevenfuncties van het College zijn onbezoldigd tenzij aangegeven met een (*).

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden