HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Gemeenteraad  |  Nevenfuncties raadsleden

Nevenfuncties raadsleden

J. (Jim) Bemelen

 • Docent en PhD kandidaat bij Hogeschool Zuyd
 • PhD kandidaat bij Universiteit Maastricht
 • Instructeur bij Mindful GMAT

T.H.G. (Thomas) Boijmans

 • Bestuursadviseur gemeente Roermond

F.P.J. (Fred) Burhenne

 • Senior objectleider bij  Balanzfacilitair
 • Vice-voorzitter ondernemingsraad Balanzfacilitair

M. (Marc) van Caldenberg

 • Medewerker zwemcentrum In de Bende
 • Medewerker sportfondsen Kerkrade B.V.
 • Medewerker het Streeperkruis B.V.
 • Bestuurslid SP Landgraaf
 • Lid Provinciale Staten van Limburg
 • Lid van de Programmaraad van de Zuidelijke Rekenkamer
 • Lid van de Commissie van Onderzoek

T. (Ton) Embregts 

 • Agent van de Nationale Politie

P.J.H.C. (Paul) Glenz

 • Advocaat

E. (Ed) Gubbels

 • Geen

J.W.C. (Fieny) de Haan

 • Geen

H.A.M. (Lenie) Haarbosch-Toussaint

 • Secretaris Vereniging Vrienden van de St. Jozefkapel Rimburg
 • Coördinator Hartveilig Rimburg

J.W. (Wiel) Heinrichs

 • Voorzitter VTV Hoefveld
 • Voorzitter Stichting Sport- en Cultuurpark Heigank Landgraaf
 • Lid club van 45 KSV Simson
 • Lid vrienden fanfare Eendracht
 • Lid vrienden Kiekes Wead Toneel
 • Lid Natuurmonumenten
 • Lid BVH (Hoefveld)

R.H.H. (René) Hensgens

 • Budgetcoach Welsun Landgraaf
 • AOb Sociaal Fonds Utrecht

N.J.H. (Nico) Heuvelmans

 • Leerkracht Movare
 • Vice-voorzitter Prinsenroad Schaesberg

R.E.H. (Roger) Huntjens

 • Controller/ambtenaar ISD Kompas
 • Directeur Huntjens Belastingen en Boekhouding
 • Penningmeester GBBL
 • Penningmeester Stichting Landgraaf Optocht
 • Bondsbestuurder BCL
 • Bestuurslid van de Stichting Stuurgroep Carnavalsorganisaties Landgraaf

G.J.J. (Gaston) Huth

 • Bestuurslid Nacht van Waubach

S.P.H. (Saskia) Janssen-Haenen

 • Voorzitter Bewonersvereniging Lauradorp
 • Bestuurslid Zomerfestival Lauradorp
 • Vrijwilligster Kinderclub Lauradorp

S.J.J.T. (Stijn) Kropman

 • Voorzitter CDJA Limburg
 • Algemeen bestuurslid CDA Limburg

B.W.H. (Björn) Lambie

 • Eigenaar Lambie Assurantiën
 • Lid Adfiz (Branchevereniging onafhankelijk financieel adviseurs)
 • Lid Federatie Register Adviseurs Duurzame Inzetbaarheid
 • Lid MKB Parkstad
 • Lid Kontaktgroep Industrie en Dienstverlening Landgraaf
 • Secretaris en penningmeester fractie VVD Landgraaf
 • Lid Algemeen Bestuur VVD Parkstad e.o.
 • Voorzitter/penningmeester Koninklijke Fanfare Aloysiana

D.M.E. (Delano) Lankhorst

 • DGA van BronzGreen
 • Bestuurslid van CV Ieëre Road de Sjweëgelsöppers
 • Fractiemedewerker van Lokaal-Limburg (Provincie Limburg)
 • Lid van Lokaal-Limburg
 • Co-Founder van FABRICK Events

J.W. (Jo) Logister

 • Voorzitter Ouderensoos Rimburg
 • Penningmeester HSV Zuid-Oosthoek

P.J.C. (Patrick) Mevissen

 • Enexis
 • Bestuurslid Belangenvereniging d’r Bosch
 • VV UOW ‘02

R.F.A. (Rob) Münstermann

 • Financieel directeur St. Omroep Landgraaf
 • Penningmeester St. Omroep landgraaf
 • Chauffeur Biesrunner Op de Bies

W.M.M. (Wendy) Pihler-Gielkens

 • AZL N.V. Heerlen

 • Bestuurslid afdeling SP Landgraaf

B.J.M. (Bart) Smeets

 • Medewerker pensioenuitvoering APG
 • Voorzitter werkgeverscommissie Griffie

C.W. (Cynthia) Veerman-Volten

 • Conrector Scholengemeenschap Were Di

P.A.G.A. (Pascalle) Willemsen-Naedenoen

 • Voorzitter Stichting Wijkcomité De Zon, Schaesberg
 • Mantelzorger