HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Burgemeester en wethouders  |  Samenstelling

Samenstelling

De burgemeester en de wethouders vormen samen het college van burgemeester en wethouders (B & W). Het college vergadert eens per week. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De burgemeester en de wethouders zijn portefeuillehouder van een aantal aandachtsgebieden.

De wethouders zijn geen lid van de gemeenteraad. Het college van B & W kan voorstellen doen aan de raad en neemt besluiten over het dagelijkse reilen en zeilen in de gemeente. 

Samenstelling

Mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken

R.J.H. Vlecken
contactgegevens en taken Mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken
FunctieBurgemeester
Taken
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Toezicht & Handhaving
 • Parkstadbestuur
 • RUD
 • Stadspromotie
 • Emancipatie
 • Dienstverlening
 • Alle PIJHCOFA*-onderdelen, tenzij anders belegd. Hieronder wordt verstaan: Personeel, ICT, Juridische Zaken, Huisvesting, Communicatie, Organisatie, Financiën en Aanbesteden

G.G.J. (Freed) Janssen

G.G.J. Janssen
contactgegevens en taken G.G.J. (Freed) Janssen
FunctieWethouder
Taken
 • Coördinerend wethouder Toekomst landgraaf
 • Accommodaties (beleid en beheer)
 • Mobiliteit
 • Coördinerend wethouder Verduurzamen samenleving
 • Afval
 • Sport
 • Evenementen
Politieke partijGezamenlijke Burger Belangen Landgraaf

E.J.H. (Marlies) Dreissen-Embrechts

E.J.H. Dreissen-Embrechts
contactgegevens en taken E.J.H. (Marlies) Dreissen-Embrechts
FunctieWethouder
Taken
 • Ruimtelijke ordening
 • Landelijk gebied
 • Volkshuisvesting
 • Vergunningverlening
 • Openbare ruimte
 • Waterbeheer
 • Speelvoorzieningen
 • IBA
Politieke partijChristen Democratisch Appel

C.P.G. (Christian) Wilbach

C.P.G. Wilbach
contactgegevens en taken C.P.G. (Christian) Wilbach
FunctieWethouder
Taken
 • Personeel en organisatie
 • Financiën
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Participatiewet
 • Inburgering
 • Sociale werkvoorziening
 • ISD BOL
 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Politieke partijGezamenlijke Burger Belangen Landgraaf

A.J.M. (Alex) Schiffelers

A.J.M. Schiffelers
contactgegevens en taken A.J.M. (Alex) Schiffelers
FunctieWethouder
Taken
 • Coördinerend wethouder Burgerparticipatie
 • Jeugdbeleid en jeugdzorg
 • WMO/Ouderenbeleid/ouderenzorg
 • Onderwijs
 • Kunst & Cultuur
 • Volksgezondheid
Politieke partijGezamenlijke Burger Belangen Landgraaf

R.J.M. (Ramon) Lucassen

R.J.M. Lucassen
contactgegevens en taken R.J.M. (Ramon) Lucassen
FunctieWethouder
Taken
 • Grondzaken
 • Economie
 • Toerisme
 • Monumenten & archeologie
Politieke partijChristen Democratisch Appel

J.M.C. (Hans) Rijvers

J.M.C. Rijvers
contactgegevens en taken J.M.C. (Hans) Rijvers
FunctieGemeentesecretaris
Taken

Adviseur van burgemeester en wethouders.
Als directielid, samen met de algemeen directeur, verantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden