HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Burgemeester en wethouders  |  Samenstelling

Samenstelling

De burgemeester en de wethouders vormen samen het college van burgemeester en wethouders (B & W). Het college vergadert eens per week. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De burgemeester en de wethouders zijn portefeuillehouder van een aantal aandachtsgebieden.

De wethouders zijn geen lid van de gemeenteraad. Het college van B & W kan voorstellen doen aan de raad en neemt besluiten over het dagelijkse reilen en zeilen in de gemeente. 

Samenstelling

Mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken

R.J.H. Vlecken
contactgegevens en taken Mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken
FunctieBurgemeester
Taken
 • Grensoverschrijdende samenwerking
 • Bestuur en organisatie (performance bestuursorganen en uitvoeringsorganisatie)
 • Representatie gemeente
 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Vergunningverlening Algemeen Plaatselijke Verordening
 • Dienstverlening
 • Juridische zaken
 • Communicatie
 • Huisvesting
 • Inkoop en aanbesteding
 • ICT

G.G.J. (Freed) Janssen

G.G.J. Janssen
contactgegevens en taken G.G.J. (Freed) Janssen
FunctieWethouder
Taken
 • Toekomst Landgraaf
 • Accommodaties (beleid en beheer)
 • Verkeer, openbaar vervoer en parkeren (mobiliteit)
 • Coördinatie verduurzaming leefomgeving en samenleving (preventie)
 • Afvalverwerking en recycling
 • Sport en bewegen
 • Evenementen
Politieke partijGezamenlijke Burger Belangen Landgraaf

B.J.M. (Bart) Smeets

B.J.M. Smeets
contactgegevens en taken B.J.M. (Bart) Smeets
FunctieWethouder
Taken
 • Verduurzaming leefomgeving (adaptatie)
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Wonen en herstructurering
 • Omgevingswet
 • Beheer openbare ruimte
 • Waterhuishouding
 • Speelvoorzieningen
 • IBA
Politieke partijChristen Democratisch Appel

C.P.G. (Christian) Wilbach

C.P.G. Wilbach
contactgegevens en taken C.P.G. (Christian) Wilbach
FunctieWethouder
Taken
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Participatie(wet)
 • Inburgering
 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
 • Personeel en organisatie (beleid en beheer)
 • Financiën
Politieke partijGezamenlijke Burger Belangen Landgraaf

A.J.M. (Alex) Schiffelers

A.J.M. Schiffelers
contactgegevens en taken A.J.M. (Alex) Schiffelers
FunctieWethouder
Taken
 • Burgerparticipatie
 • Jeugdbeleid en jeugdzorg
 • Wmo / ouderenbeleid / ouderenzorg
 • Onderwijs en talentontwikkeling
 • Kunst en cultuur
 • Volksgezondheid
Politieke partijGezamenlijke Burger Belangen Landgraaf

R.J.M. (Ramon) Lucassen

R.J.M. Lucassen
contactgegevens en taken R.J.M. (Ramon) Lucassen
FunctieWethouder
Taken
 • Stadspromotie
 • Grondzaken
 • Economie
 • Landelijk gebied
 • Vergunningverlening 
 • Toerisme
 • Monumenten en archeologie
 • Slot Schaesberg
Politieke partijChristen Democratisch Appel

J.M.C. (Hans) Rijvers

J.M.C. Rijvers
contactgegevens en taken J.M.C. (Hans) Rijvers
FunctieGemeentesecretaris
Taken

Adviseur van burgemeester en wethouders.
Als directielid, samen met de algemeen directeur, verantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden