Wat is het?

Als u één of meer bomen wilt kappen, verplanten of flink snoeien, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. 

Wat kost het?

Een omgevingsvergunning voor bomenkap kost € 28,60.

Wat moet ik doen?

 • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 • Via Omgevingsloket online(externe link) checkt u of u een vergunning nodig hebt.
 • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
 • Geef in uw aanvraag aan:
  • om wat voor soort boom het gaat
  • waar de boom staat
  • of het om een of meerdere bomen gaat
  • hoe u het kappen aan wilt pakken
  • waarom u de boom wilt kappen
 • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.

Hoe werkt het?

Het kappen van een boom kan soms noodzakelijk zijn. Dit is het geval als de boom een gevaar vormt of zon en zicht wegneemt. Met het oog op onderhoud kan het ook wenselijk zijn dat de boom wordt gekapt, bijvoorbeeld om andere bomen meer ruimte te geven.

Aanvullende voorwaarden

De gemeente kan aan de omgevingsvergunning aanvullende voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht. Ook kan de gemeente een termijn stellen waarbinnen u moet herplanten. Het is ook mogelijk dat een boom onder werking van de Boswet valt.

Geen vergunning, tenzij

Sinds 17 november 2004 is in de gemeente Landgraaf de nieuwe 'Bomenverordening Landgraaf 2004' van kracht.Dit betekent dat u, in heel veel gevallen, geen omgevingsvergunning nodig heeft voor het vellen van bomen in uw tuin of op uw erf behorend bij uw woning (geen flat of appartement). De oppervlakte van het perceel mag dan niet groter zijn dan 2.000 vierkante meter.

Vergunning nodig

In een aantal gevallen dient u wel een omgevingsvergunning aan te vragen:

 • Voor bomen die beeldbepalend zijn in een overwegend bosrijke omgeving. Dit geldt voor bomen op percelen aan de volgende wegen:
  • Aan de Beuk
  • Berkenpad
  • Boesberglaan
  • Bousbergerweg
  • Boomweg
  • Boslaan
  • Dennenlaan
  • Eikenlaan
  • Exdel
  • Heibosweg
  • Iepenlaan
  • Kempkensweg
  • Larikslaan
  • Leenderkapelweg
  • Dr. Nolensstraat
  • Oude Landgraaf (vanaf Kleikoeleweg tot aan Vlekkenkamp)
  • Park
  • Parklaan
  • Ravetsmaar
  • Sportweg
  • Vlekkenkamp
  • Vliersingel
  • Wilgenlaan
 • Voor speciale bomen, zoals vermeld in de Bomenlijst (pdf).
 • Voor bomen in tuinen kleiner dan 2.000 vierkante meter, gelegen buiten de bebouwde komgrens ingevolge de Boswet:
  • Europaweg Noord 4, 8, 12, 14, 36, 38, 44, 100, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144
  • Europaweg Zuid 401, 401a, 403
  • Haanweg 11, 13, 17, 19, 19a
  • Havikweg 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 175
  • Heihofweg 4, 6, 7, 8a, 10, 12, 14, 14a, 14b, 16, 18, 21, 31
  • Heistraat (Lijsterbes, Veldesdoorn, Hazelaar, Boskriek, Haagbeuk)
  • Helseviersweg 2, 12, 15, 18, 20, 96, 98, 100
  • Hompertsweg 1 t/m 33
  • Hopel (vanaf Mensheggerweg en Hopelerweg)
  • Kaalweg 2, 4, 4aKakertsweg 1 t/m 41 en 131
  • Kampstraat 13, 15
  • Kasteelweg 2 t/m 16, 18 t/m 50, 60
  • Kleikoeleweg 1 t/m 27
  • Knieberglaan 1, 2, 3, 4, 5, 5c, 5d, 5e, 5f, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25
  • Leenderkapelweg 8 t/m 22
  • Van Lommesenweg 1 en 3
  • Melchersstraat 50 t/m 114 (woonwagens en St. gehandicaptenzorg)
  • Moltbos 1 t/m 44
  • Nieuwenhagerheidestraat 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
  • Nieuwenhagerstraat 6, 8, 10, 12, 14, 16, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 54, 56, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 90, 92, 94,
  • Dr. Nolensstraat 38 t/m 44
  • Op de Heugden 100 (Zorgcentrum meander en Stichting St. Anna)
  • Reeweg 112, 114, 116, 118,
  • Rimburg (vanaf Achter den Put richting Groenstraat-Oost richting Rimburg)
  • Rötscherweg 53, 55, 59, 61, 95, 97
  • Rouenhofweg 1, 3, 5
  • Schanserweg 3b, 7, 9, 11, 11a, 13, 15
  • Strijthagerweg 17,21
  • Vogelzankweg 51, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 24

Weigeringsgronden

De gemeente kan een vergunning weigeren om de volgende redenen:

 • de natuurwaarde van de boom
 • de landschappelijke, beeldbepalende of cultuurhistorische waarde van de boom
 • de waarde van de boom voor stads- en dorpsschoon
 • de waarde voor de leefbaarheid van de boom.

Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning weegt de gemeente het belang van handhaving van de te kappen boom af tegen het belang van verwijdering ervan. Dit kan ertoe leiden dat een waardevolle boom toch gekapt wordt als de boom bijvoorbeeld dreigt om te waaien.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO(externe link)).