Het college van B&W en de gemeenteraad van Landgraaf roept vandaag, 17 september, het Kabinet in een brandbrief op om nu met een gericht steunpakket te komen om huishoudens en sectoren overeind te houden. En om de gemeenten door middel van een fonds in staat te stellen om de lokale infrastructuur overeind te houden. Ook roepen zij het Kabinet op om op de kortst mogelijke termijn de stijgende energiekosten aan te pakken.

De tekst van de brandbrief:

Geacht Kabinet en geachte leden van de Tweede Kamer,

We staan te midden van een stille ramp. Naast de ongekende inflatie met daarmee gepaard gaand koopkrachtverlies staan we nu aan de vooravond van een rampscenario als gevolg van de torenhoge energieprijzen. Huishoudens die al in de knel kwamen door de record-inflatie krijgen nu te maken met extreem stijgende energiekosten (tot wel 400%). De gevolgen hiervan zijn niet te dragen voor de minima, maar ook niet voor talloze huishoudens met een modaal of een middeninkomen die voorheen konden rondkomen. Problematische schulden zullen nog vele jaren voor ongekende ellende zorgen en diepe sporen achterlaten in onze samenleving. Daarnaast worden ondernemers en verenigingen in hun voortbestaan bedreigd door torenhoge energierekeningen.

Wij realiseren ons dat de Rijksoverheid niet eigenstandig de geopolitieke oorzaken kan oplossen, maar wij constateren wel dat de Nederlandse reactie erop faalt. Nergens anders in Europa lopen de prijzen zo radicaal op als in Nederland. Wij verkopen ons eigen aardgas goedkoop aan het buitenland en importeren vervolgens duur aardgas. Duurzaam gewonnen energie is al net zo duur en op al deze hoge prijzen wordt fors belasting geheven. Het is daarom dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landgraaf in deze gezamenlijke oproep het Kabinet vraagt om nu te komen tot een gericht steunpakket om huishoudens en sectoren overeind te houden en gemeenten door middel van een fonds in staat stellen om de lokale infrastructuur overeind te houden. Tevens roepen wij het Kabinet op om op de kortst mogelijke termijn de stijgende energiekosten aan te pakken, bijvoorbeeld door een plafond in de prijs aan te brengen, woekerwinsten aan te pakken en zelf de belastingheffing op energie te matigen.

De gemeente Landgraaf kan inwoners die aankloppen voor hulp bij hun eerste overheid niet in de kou laten staan, maar het is de Rijksoverheid die hier aan zet is. Het primaat van de inkomenspolitiek ligt bij het Rijk, zo ook de aanpak van deze crisis. Wij achten de Rijksoverheid derhalve verantwoordelijk voor de kosten die wij moeten maken om de gaten te herstellen die vallen in onze samenleving.

Hoogachtend,
De gemeenteraad van Landgraaf

De griffier,
mr. B.G.P. Hoevenagel
de voorzitter,
mr. R. de Boer

burgemeester en wethouders van Landgraaf,
de secretaris,
ir. J.M.C. Rijvers

de burgemeester,
mr. R. de Boer