Wat is het?

Gebouwen moeten brandveilig zijn. Als u voor het eerst een gebouw gebruikt, moet u in veel gevallen een melding doen voor brandveilig gebruik of een omgevingsvergunning aanvragen. 

Voor tijdelijke bouwwerken, zoals bouwketen of tribunes en partytenten bij evenementen, doet u alleen een melding.

Doe de Vergunningcheck(externe link) van het Omgevingsloket om te zien wat voor u van toepassing is.

Verschil tussen melding en vergunning 

Voor een melding betaalt u niet, voor een vergunning wel. 

Bewoners

Als u het gebouw alleen gebruikt om zelf in te wonen, hoeft u geen vergunning aan te vragen of een melding voor brandveilig gebruik te doen.

Wat kost het?

Aan het doen van een melding zijn geen legeskosten verbonden.

Een omgevingsvergunning kost € 230,85.

Wat moet ik doen?

Doe de Vergunningcheck(externe link) van het Omgevingsloket om te zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Vergunning aanvragen

 • Vraag de vergunning minimaal 6 maanden van tevoren aan via het Omgevingsloket(externe link). U mag het gebouw namelijk niet gebruiken, voordat u de vergunning hebt.
 • Tijdens het online aanvragen, wordt aangegeven welke documenten u moet meesturen. Denk bijvoorbeeld aan:
  • een situatieschets met een schaal van minstens 1:1000;
  • per verdieping of terrein een plattegrond met een schaal van minstens 1:100;
  • per plattegrond:
   • hoogte van de vloer
   • oppervlakte
   • maximaal aantal personen
   • brand- en/of rookwerende afscheiding
   • vluchtroutes en hoe deze zijn aangegeven
   • draairichting van deuren
   • zelfsluitende deuren en sluitwerk van deuren
   • noodverlichting
   • brandmeldcentrale en -paneel
   • alle blusapparatuur
   • brandweeringang
 • Wij informeren u over uw aanvraag via de berichtenbox op de website Jeleefomgeving.nl(externe link).
  U krijgt een mail van noreply@jeleefomgeving.nl als er een bericht voor u klaar staat.
  Lukt het niet om in te loggen, neem dan contact met ons op.
 • De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit is een voorlopig besluit.
 • Als u het niet eens bent met dit ontwerpbesluit, kunt u dit binnen 6 weken aangeven door hiervoor een zienswijze in te dienen. In uw zienswijze zet u:
  • uw naam;
  • adres;
  • het dossiernummer van het ontwerpbesluit;
  • de reden waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluit;
  • de datum dat u de zienswijze schrijft;
  • uw handtekening.

Melding gebouwen of tijdelijke bouwwerken

 • Doe minimaal 4 weken van tevoren de melding via het Omgevingsloket(externe link).
 • Vermeld dat het om een ‘gebruiksmelding’ gaat.
 • Wij informeren u over uw melding via de berichtenbox op de website Jeleefomgeving.nl(externe link).
  U krijgt een mail van noreply@jeleefomgeving.nl als er een bericht voor u klaar staat.
  Lukt het niet om in te loggen, neem dan contact met ons op.
 • De gemeente kan naar aanleiding van uw melding voorwaarden stellen aan brandveilig gebruik van het gebouw. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Melding terreinen en overige plaatsen

Met het online meldingsformulier(externe link) van de Rijksoverheid kunt u de melding doen voor terreinen en overige plaatsen. Let op: in veel gevallen valt de gebruiksmelding samen met een andere melding of vergunningaanvraag die u doet. Daarom kan de gemeente dit meldingsformulier combineren met een eigen formulier. Vraag de gemeente welk formulier het beste bij uw melding past.

Voor een Gebruiksmelding kunt u ook een formulier krijgen bij de afdeling Klant Contact Centrum.

Vragen?

Wij adviseren u om eerst de volledige, hier vermelde informatie te lezen. Heeft u daarna specifieke vragen, dan kunt u hiervoor terecht bij de afdeling Klant Contact Centrum. 

Hoe werkt het?

Vergunning

In de volgende gevallen vraagt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aan:

 • U biedt slaapplekken aan meer dan 10 personen. Bijvoorbeeld in een hotel, pension, ziekenhuis of verpleegtehuis.
 • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar aanwezig. Bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf.
 • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 personen aanwezig met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld bij een dagopvang.

Let op! Als u geen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aanvraagt, terwijl dit wel had gemoeten, bent u strafbaar.

Melding

Als er minstens 50 personen bij elkaar zijn, doet u een melding voor brandveilig gebruik. Dit doet u bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • Onderwijs voor kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen: onderwijsgebouwen voor voortgezet onderwijs.
 • Lichte industrie, bijvoorbeeld een loods, stal of tuinbouwkas.
 • Kantoor, bijvoorbeeld een bankgebouw, gemeentehuis of provinciehuis.
 • Bijeenkomsten in bijvoorbeeld een congrescentrum, kerk, wijkgebouw of theater.
 • Zwembaden, sportzalen, sporthallen of fitnesscentra.
 • Een winkelcentrum, warenhuis, supermarkt, stationsgebouw of een winkel bij een tankstation.

Hoe lang duurt het?

 • Voor een melding: 4 weken.
 • Voor een vergunning: 6 maanden. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw vergunning, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.