In het voorjaar starten we met de herinrichting van de Brunssummerweg. Het betreft het deel tussen de rotonde Hoogstraat en het kruispunt met de Kleikoeleweg. Dit deel van de weg wordt 30km-zone.

Bij het opnieuw inrichten van de Brunssummerweg wordt de gehele verharding vernieuwd. Zowel de rijbaan, de parkeerstroken als de trottoirs worden voorzien van nieuwe materialen. De rijbaan wordt smaller, de huidige voorrangsregelingen op kruispunten worden opgeheven (verkeer van rechts krijgt voorrang), er worden enkele snelheid-remmende maatregelen ingevoerd en er komt meer groen in de straat. 
Van het Rijk ontvangen we voor deze herinrichting een subsidie. Voorwaarde is wel dat het project vóór 1 december 2021 moet zijn uitgevoerd. De feitelijke werkzaamheden starten rond de zomer. 

Schetsontwerp

In oktober hebben wij aan de bewoners van de Brunssumerweg gevraagd wat zij belangrijk vinden als we de weg opnieuw gaan inrichten. Onze inzichten en met de reacties die wij van de bewoners hebben gehad hebben wij een schetsontwerp opgesteld. Deze kunt u bekijken in onderstaande documenten:

  • Schetsontwerp Brunssummerweg SO 20-180-B1: dit is een tekening waarop de nieuwe inrichting van de Brunssummerweg te zien is. Het betreft de gehele Brunssummerweg tussen de Hoogstraat en Kleikoeleweg. Het beschrijft de ligging van de rijbaan, parkeerstroken, trottoirs en groenstroken. Met diverse kleuren en arceringen wordt het onderscheid hiertussen duidelijk gemaakt. 
  • Schetsontwerp Brunssummerweg incl bestaande situatie in rood: dit is een tekening waarop zowel de bestaande als de nieuwe inrichting van de Brunssummerweg te zien is. Het betreft de gehele Brunssummerweg tussen de Hoogstraat en Kleikoeleweg. De nieuwe inrichting is met zwarte lijnen aangegeven, de bestaande inrichting is met rode lijnen aangegeven.  

Toelichting op het schetsontwerp

In december hebben wij naar de bewoners van de Brunssummerweg een bewonersbrief gestuurd. In deze brief infomeren wij de bewoners over bovenstaand schetsontwerp. Er zit een aparte notitie bij de brief waarin een uitgebreide toelichting opgenomen is op het schetsontwerp. Denk daarbij aan onderwerpen als: gelijkwaardige kruispunten, parkeren, smallere rijbaan, snelheidsbeperkende maatregelen, enzovoorts.