Op maandag 22 maart zijn we gestart met de herinrichting van de Brunssummerweg. Het betreft het deel tussen de rotonde Hoogstraat en het kruispunt met de Kleikoeleweg. Dit deel van de weg wordt 30km-zone. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met de eerste week van augustus. Ze worden in 4 fases uitgevoerd om de overlast voor bewoners zo veel als mogelijk te beperken. 

Laatste stand van zaken

In onderstaande paragrafen vindt u alle informatie over de fasen van het project, het schetsontwerp en het definitieve ontwerp. In deze paragraaf staat de laatste stand van zaken: 

Fase 1 en 2 zijn ondertussen volledig afgerond. In fase 3 moet de asfaltdeklaag nog worden aangebracht. Maandag 28 juni zijn we gestart met fase 4. Dit werkvak loopt vanaf kruising Pleistraat tot de rotonde Hoogstraat. Deze fase is nu bijna zo ver dat we ook hier de asfaltdeklaag kunnen aanbrengen. In totaal bestaat de asfaltlaag uit 3 lagen. In fase 3 zijn de eerste twee lagen al aangebracht en hoeft alleen de deklaag er nog op. In fase 4 moeten alle 3 de lagen nog worden aangebracht. Hiervoor hebben we de volgende planning opstaan:

 • Op donderdag 29 juli brengen we de 2 eerste lagen asfalt aan van fase 4.
 • Vrijdag 30 juli word in zowel fase 3 als 4 de asfaltdeklaag aangebracht.

Beide dagen is het vanaf ca. 7.00 uur niet meer mogelijk om in/uit te rijden en mogen auto's niet op of direct langs de rijbaan geparkeerd worden. Als de asfaltlaag is aangebracht en enkele uren later afgekoeld, kan deze weer bereden worden. De Rukkenerweg en de Pleistraat zijn deze twee dagen bereikbaar met auto/busje (vrachtverkeer is niet mogelijk deze 2 dagen) via het pad gelegen naast de Hoogstraat 5. U kunt dan weer uitrijden via de Pleistraat naar de Hoogstraat.

Fasering uitvoering

Het plan wordt uitgevoerd in 4 fases. Per fase hebben wij een tekening voor u gemaakt waar onder andere de omleidingen zijn aangegeven.

De meldingen van verkeershinder vindt u ook terug in het Melvinsysteem

 • Herinrichting Brunssummerweg fase 1 (pdf): gedeelte kruising Kleikoeleweg tot en met kruising Bosheide.
 • Herinrichting Brunssummerweg fase 2 (pdf): gedeelte vanaf kruising Bosheide tot en met kruising Oude Heide. 

  In de week van 12 tot en met 16 april realiseren wij het verhoogde kruisingsvlak met de Bosheide. Daarnaast starten we met het vernieuwen van de trottoirs vanaf de Bosheide tot de Mentenlaan.

  In de week van19 april starten de grootschalige werkzaamheden. Het weggedeelte van fase 2 sluiten wij dan geheel af voor verkeer. Volgens de planning duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 28 mei.

 • Herinrichting Brunssummerweg fase 3 (pdf): gedeelte kruising Apollolaan tot en met kruising Debetslaan/Pleistraat.
 • Herinrichting Brunssummerweg fase 4 (pdf): gedeelte kruising Debetslaan/Pleistraat tot aan de rotonde Hoogstraat.

Hebt u moeite met het lezen of begrijpen van de tekeningen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. 

Bij het opnieuw inrichten van de Brunssummerweg wordt de gehele verharding vernieuwd. Zowel de rijbaan, de parkeerstroken als de trottoirs worden voorzien van nieuwe materialen. De rijbaan wordt smaller, de huidige voorrangsregelingen op kruispunten worden opgeheven (verkeer van rechts krijgt voorrang), er worden enkele snelheid-remmende maatregelen ingevoerd en er komt meer groen in de straat. 
Van het Rijk ontvangen we voor deze herinrichting een subsidie. Voorwaarde is wel dat het project vóór 1 december 2021 moet zijn uitgevoerd. 

Schetsontwerp

In oktober hebben wij aan de bewoners van de Brunssumerweg gevraagd wat zij belangrijk vinden als we de weg opnieuw gaan inrichten. Onze inzichten en met de reacties die wij van de bewoners hebben gehad hebben wij een schetsontwerp opgesteld. Deze kunt u bekijken in onderstaande documenten:

 • Schetsontwerp Brunssummerweg SO 20-180-B1: dit is een tekening waarop de nieuwe inrichting van de Brunssummerweg te zien is. Het betreft de gehele Brunssummerweg tussen de Hoogstraat en Kleikoeleweg. Het beschrijft de ligging van de rijbaan, parkeerstroken, trottoirs en groenstroken. Met diverse kleuren en arceringen wordt het onderscheid hiertussen duidelijk gemaakt. 
 • Schetsontwerp Brunssummerweg incl bestaande situatie in rood: dit is een tekening waarop zowel de bestaande als de nieuwe inrichting van de Brunssummerweg te zien is. Het betreft de gehele Brunssummerweg tussen de Hoogstraat en Kleikoeleweg. De nieuwe inrichting is met zwarte lijnen aangegeven, de bestaande inrichting is met rode lijnen aangegeven.  

Toelichting op het schetsontwerp

In december hebben wij naar de bewoners van de Brunssummerweg een bewonersbrief gestuurd. In deze brief infomeren wij de bewoners over bovenstaand schetsontwerp. Er zit een aparte notitie bij de brief waarin een uitgebreide toelichting opgenomen is op het schetsontwerp. Denk daarbij aan onderwerpen als: gelijkwaardige kruispunten, parkeren, smallere rijbaan, snelheidsbeperkende maatregelen, enzovoorts. 

Definitief ontwerp

Op basis van de reacties van bewoners op het schetsontwerp hebben wij enkele kleine punten gewijzigd in het definitief ontwerp. Denk daarbij aan de ligging of breedte van een inrit. Op dergelijke kleine details na is het definitieve ontwerp nagenoeg hetzelfde gebleven als het schetsontwerp.

Het enige grote verschil is dat de aansluiting van de Pleistraat op dit moment nog niet wordt aangepast. Deze aansluiting nemen wij mee in het project 'Herinrichting Pleistraat-Rukkenerweg'. Dat project hebben wij gepland in 2022. Uiteraard komen wij hier bij omwonenden op terug op het moment dat het project actueel wordt. 

In het definitieve ontwerp van de Brunssummerweg ziet u de nieuwe inrichting van de Brunssummerweg. Het betreft de gehele Brunssummerweg tussen de Hoogstraat en Kleikoeleweg. Het beschrijft de ligging van de rijbaan, parkeerstroken, trottoirs en groenstroken. Met diverse kleuren en arceringen wordt het onderscheid hiertussen duidelijk gemaakt.