De kruising Brunssummerweg-Kleikoeleweg wordt anders ingericht. De startdatum van de werkzaamheden is nog niet bekend.

Waarom passen we de weg aan?

De Kleikoeleweg en Brunssummerweg ten noorden van de Kleikoeleweg maken onderdeel uit van het hoofdwegennet van Landgraaf. De Brunssummerweg ten zuiden van de Kleikoeleweg niet. De huidige voorrangsregeling komt hier echter niet mee overeen. Nu heeft het verkeer op de Brunssummerweg nog voorrang ten opzichte van het verkeer op de Kleikoeleweg. Met dit project wordt dit aangepast en wordt de route Kleikoeleweg-Brunssummerweg (richting Brunssum) de voorrangsweg. Daarbij wordt de bocht ook aangepast zodat de voorrang de logische route volgt. Tevens worden er brede middengeleiders aangebracht ten behoeve van veilige oversteek voor het langzaam verkeer en een gefaseerde oversteek voor het gemotoriseerde verkeer.

Schetsontwerp

Wij hebben een schetsontwerp van de nieuwe kruising Brunssummerweg-Kleikoeleweg gemaakt. Op deze tekening ziet u hoe de Kruising verandert. De voorrangsroute en hoofdweg loopt vanuit de Kleikoele weg in een vloeiende bocht over naar de Brunssummerweg (richting Brunssum). Het gedeelte van de Brunssummerweg richting de rotonde met de Hoogstraat wordt in de toekomst een 30 km-zone en behoort niet meer tot de hoofdwegenstruktuur. Ook het vrijliggende fietspad en de eerder genoemde brede middengeleiders staan op de tekening.

Heeft u moeite met het lezen van deze tekeningen, neem dan contact met ons op.

Planning

De startdatum van de werkzaamheden is nog niet bekend. Zo gauw wij de datum van de aannemer doorkrijgen, werken wij deze projectpagina bij. Wel weten we dat de werkzaamheden ongeveer 3 weken duren. Voor de start van de werkzaamheden plaatst de aannemer meldingsborden met de exacte startdatum. De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 18.00 uur.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is het werkgebied volledig afgesloten voor verkeer. Voor het doorgaande verkeer worden omleidingsroutes ingesteld. De aanliggende percelen blijven bereikbaar via 1 zijde, (mogelijk) op enkele momenten na, hierover zijn/worden maatwerk-afspraken gemaakt met de eigenaren.

De actuele verkeershinderinformatie en omleidingsroutes plaatsen wij ook altijd in het zogenaamde Melvinsysteem