De kruising Brunssummerweg-Kleikoeleweg wordt anders ingericht.

De Kleikoeleweg en Brunssummerweg ten noorden van de Kleikoeleweg maken onderdeel uit van het hoofdwegennet van Landgraaf. De Brunssummerweg ten zuiden van de Kleikoeleweg niet. De huidige voorrangsregeling komt hier echter niet mee overeen. Nu heeft het verkeer op de Brunssummerweg nog voorrang ten opzichte van het verkeer op de Kleikoeleweg. Met dit project wordt dit aangepast en wordt de route Kleikoeleweg-Brunssummerweg (richting Brunssum) de voorrangsweg. Daarbij wordt de bocht ook aangepast zodat de voorrang de logische route volgt. Tevens worden er brede middengeleiders aangebracht ten behoeve van veilige oversteek voor het langzaam verkeer en een gefaseerde oversteek voor het gemotoriseerde verkeer.

Planning

De werkzaamheden staan gepland voor het voorjaar van 2021.

Schetsontwerp

Wij hebben een schetsontwerp van de nieuwe kruising Brunssummerweg-Kleikoeleweg gemaakt. Op deze tekening ziet u hoe de Kruising verandert. De voorrangsroute en hoofdweg loopt vanuit de Kleikoele weg in een vloeiende bocht over naar de Brunssummerweg (richting Brunssum). Het gedeelte van de Brunssummerweg richting Ubach over Worms wordt in de toekomst een 30 km-zone en behoort niet meer tot de hoofdwegenstruktuur. Ook het vrijliggende fietspad en de eerder genoemde brede middengeleiders staan op de tekening.