Landgraaf werkt steeds aan de verbetering van haar dienstverlening. Ook streven we ernaar om de uitvoering ervan zo goedkoop mogelijk te houden. We richten onze aandacht op de traditionele dienstverlening zoals de dienstverlening aan de loketten, de schriftelijke en telefonische klantcontacten maar ook op de digitale vormen zoals onze website, elektronische formulieren en e-mail.

Om te weten wat de wensen en behoeften van onze inwoners zijn, hebben wij een Burgerpanel. Dit panel komt twee keer per jaar bij elkaar om te overleggen en adviezen uit te brengen. Het Burgerpanel is geen formeel adviesorgaan, maar haar adviezen zijn niet vrijblijvend. Het college van B & W moet binnen zes weken aangeven wat met de adviezen wordt gedaan.

Samenstelling

De burgemeester is voorzitter van het Burgerpanel dat verder bestaat uit een onafhankelijke groep inwoners. De panelleden worden benoemd door het college. De samenstelling is als volgt: de dames I. Gerards en M. van Loenhout en de heren J. Davids, C. Hermens, T. Heerings, R. Jongen, A. Palmen, H. van de Wardt, C. Webers en J. Winthaegen.

Taakgebied

  • Bewaken of de dienstverlening goed toegankelijk is en of in begrijpelijke taal wordt gecommuniceerd.
  • Bewaken van de klantvriendelijkheid, de klantgerichtheid en de kwaliteit van de geboden dienstverlening.
  • Meedenken over de dienstverlening in al haar vormen en ideeën inbrengen.

Contact

Contactpersoon van het Burgerpanel is onze adviseur dienstverlening, te bereiken via Contact en openingstijden.