Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

Bewonersbrieven

Het informeren van onze inwoners/omwonenden heeft hoge prioriteit! Daarom vinden wij het belangrijk omwonenden ook mee te nemen in het proces, voorafgaand aan de besluitvorming. De eerste bewonersbrief hebben wij daarom bij zo’n 3000 omwonenden (huishoudens) bezorgd. Alle 3 de omliggende buurten (Eikske, Mijnbuurt en Heistraat) hebben deze brief ontvangen. Na het nemen van het besluit over de tijdelijke crisisnoodopvang hebben wij bij diezelfde huishouders een bewonersbrief bezorgd.  

Website en sociale media

Wij hebben op onze website een aparte pagina ingericht met alle actuele informatie over de tijdelijke crisisnoodopvang. Oude nieuwsberichten kunt u terugkijken in het Webarchief(externe link).

Ook hebben wij hier een aantal vragen en antwoorden geplaatst. Vragen waarvan we weten dat ze bestaan, worden op die manier al beantwoord.

Het spreekt voor zich dat wij berichtgeving ook delen via nieuwsberichten en onze sociale mediakanalen.

Is er een informatiebijeenkomst?

Wij vinden het belangrijk om iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de organisatie rondom de crisisnoodopvang. Ook hechten wij er waarde aan dat omwonenden/inwoners eventuele vragen of zorgen met ons kunnen delen.

Alle omwonenden hebben wij daarom uitgenodigd informatiebijeenkomst op zaterdag 10 december op Megaland. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij laten zien hoe wij de tijdelijke crisisnoodopvang vorm wilden geven. Ook toonden we foto’s hoe de crisisnoodopvang in Horst aan de Maas er uit ziet. Op Megaland richten wij een en ander op vergelijkbare wijze in. 

Op 7 januari, 2 dagen voor de opening van de crisisnoodopvang, hebben wij voor álle inwoners een kijkdag georganiseerd. Hier hebben wij open en transparant laten zien hoe de crisisnoodopvang is ingericht. De uitvoerder heeft uitvoerig toegelicht hoe en waarom een en ander is op deze manier is ingericht, en wat de asielzoekers op het terrein wel en niet kunnen verwachten. 

Waar kan ik met vragen terecht?

Het spreekt voor zich dat wij ook telefonisch (14 045) en via mail (gemeente@landgraaf.nl) bereikbaar zijn voor onze inwoners. Dat geldt niet alleen voor de tijdelijke crisisnoodopvang op Megaland.