Vanaf 7 juni gaan controleurs (BsGW) in onze gemeente huis-aan-huis controleren op het bezit van honden. Elk jaar vinden controles plaats. De uitvoering van deze controle gebeurt in de in BsGW deelnemende gemeenten door controleurs van BsGW. De controleurs bellen bij inwoners van de gemeente aan om het hondenbezit te inventariseren. Als een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald, vullen zij een aangiftebiljet in. Deze controleurs kunnen zich legitimeren, vraag daarnaar!

Identificatie

Het identificatiebewijs van de hondencontroleur bevat een persoonsfoto, bevat de handtekening van hemzelf en van de directeur van BsGW die hem machtigt om controles uit te voeren. Op de achterzijde staat een verwijzing naar de wettekst met betrekking tot de bevoegdheden van de controles. Bij twijfel over de echtheid of geldigheid van een identiteitsdocument kunt u een aanvullende legitimatie vragen en zo nodig contact opnemen met BsGW of de Politie.

Meer informatie vindt u in het artikel op de website van BsGW: Hondencontrole van start

E-mail nieuwsbrief 

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van gemeente Landgraaf?

Meld u aan voor de e-mail nieuwsbrief!