Wat is het?

De coronapandemie, en de maatregelen daaromheen, heeft veel organisaties in Landgraaf getroffen. De gemeenteraad van Landgraaf heeft op 14 mei 2020 besloten om geld vrij te maken om financiële ondersteuning te kunnen bieden. De raad heeft op 28 januari besloten om deze regeling te verlengen tot het einde van 2021.

Het gaat hierbij om organisaties waarvan het voortbestaan in ernstige mate wordt bedreigd. Daarnaast geldt onder andere de voorwaarde dat er sprake is van acute nood en dat er geen andere hulp mogelijk is (denk aan regelingen van het Rijk, de provincie en de gemeente).

Met deze ondersteuning wil de gemeente de schade door de coronapandemie voor onze gemeenschap beperken, en de nadelige gevolgen herstellen. Organisaties kunnen één of meerdere bijdragen vragen uit het coronafonds. Het totale maximale bedrag dat kan worden uitgekeerd, is € 10.000,-.

Wat moet ik doen?

Aanvragen van financiële ondersteuning

Wilt u namens uw organisatie een aanvraag voor ondersteuning indienen, maak dan gebruik van het aanvraagformulier coronafonds.

Om aanspraak te kunnen maken op de ondersteuning moet uw organisatie aan een aantal voorwaarden of criteria voldoen. U vindt deze voorwaarden en criteria in de verordening(externe link). Wij raden u aan om deze eerst goed door te lezen voordat u het aanvraagformulier invult. Naast de voorwaarden waaraan uw organisatie moet voldoen, vragen wij ook om een onderbouwing en een aantal (financiële) stukken mee te sturen. In de verordening leest u welke dat zijn.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag wordt bij het college van burgemeester en wethouders ingediend. Het ingevulde formulier stuurt u naar gemeente@landgraaf.nl onder vermelding van ‘Coronafonds Landgraaf’. Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen. Het kan zijn dat het college u vraagt om nog extra informatie aan te leveren. Uiterlijk binnen een termijn van 6 weken na ontvangst van de aanvraag, neemt het college een besluit op uw aanvraag.