De gemeente kan uw ‘buurvrouw’ zijn als er eigendom van de gemeente aan uw woning of tuin grenst. Wilt u deze grond gebruiken dan hebt u daarvoor toestemming nodig van de gemeente. Heeft u deze toestemming niet en gebruikt u toch de grond, dan spreken we over ‘onrechtmatige ingebruikname van gemeentegrond’. Dit kan bewust of onbewust gebeuren. De gemeente pakt dit onrechtmatige gebruik actief aan. Wij vertellen u graag hoe wij dit doen. 

Het gebruiken, inrichten, afrasteren en bij uw tuin trekken van gemeentegrond moet u samen met de gemeente regelen. Helaas wordt dit niet altijd gedaan. Ook komt het voor dat een woning wordt verkocht zonder dat de verkoper meldt dat er grond van de gemeente in gebruik is.

Sinds 2008 onderzoekt de gemeente actief of er buren zijn die grond van ons in gebruik hebben. Landgraaf is verdeeld in buurten. Elk jaar controleren wij één buurt. Zien wij dat u grond in gebruik heeft, dan nodigen wij u uit voor een gesprek. Heeft u met de gemeente niets geregeld voor dit gebruik, dan bekijken we samen hoe de situatie is ontstaan en zoeken we naar een oplossing. U kunt daarbij denken aan een verkoop, verhuur óf het vrijmaken en teruggeven van de grond. 
Is het gebruik wél geregeld, dan is er uiteraard niets aan de hand.