Er wordt al vele jaren hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de Omgevingswet. Op 1 januari was het dan ook zo ver. Deze nieuwe wet geldt voor álle inwoners, organisaties en bedrijven in Nederland. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. Bijvoorbeeld: milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw.

Door de nieuwe Omgevingswet weet je snel welke regels gelden in je leefomgeving. ‘De Omgevingswet is overzichtelijker dan het oude omgevingsrecht,’ vertelt de projectleider ‘Omgevingswet,’ Mohamed Ouarani. ‘De afgelopen jaren is hard gewerkt om alle losse wetten en regels onder één nieuwe wet te laten vallen. De wet is dan wel op 1 januari ingegaan, maar dat betekent niet dat alles meteen op de goede plek staat. Bovendien gaan we - inwoners, organisatie, ondernemers en overheid - anders met elkaar samenwerken. Dat zal in het begin wennen zijn en niet alles zal meteen goed gaan. Uiteindelijk gaan we ervan uit dat met de Omgevingswet de besluitvorming beter en sneller gaat,’ licht Ouarani toe.

Anders dan voorheen

Wat merken onze inwoners eigenlijk van de Omgevingswet? Mohamed Ouarani: ‘In eerste instantie merken inwoners er misschien weinig van. Maar als je iets wilt verbouwen aan je huis of in de tuin, dan vraag je een vergunning aan. Dat gaat nu anders dan voorheen. Je bent dan ‘initiatiefnemer’. De  regels voor bouwen en verbouwen zoek je nu op in het nieuwe Omgevingsloket. Hier kun je ook meteen een (concept)vergunning aanvragen of een melding doen.’

Participatie:  meepraten en meedoen

Maar er is nog een belangrijke ontwikkeling door de komst van de Omgevingswet. Inwoners en ondernemers worden uitgenodigd mee te praten over bijvoorbeeld de Toekomstvisie en over initiatieven bij je in de buurt (participatie). ‘Dat kon eerder ook al,’ vult de projectleider aan, ‘maar de Omgevingswet stimuleert dat je als inwoner of ondernemer actiever wordt gevraagd om mee te denken. De Omgevingswet stimuleert een initiatiefnemer ook om vroegtijdig in gesprek te gaan met de omgeving. Als je in gesprek gaat over je plan, kom je erachter wat je omgeving ervan vindt. En welke belangen, kansen en zorgen er zijn.’

Wilt u meer weten over de Omgevingswet of hoe u mee kunt denken over die plannen of uw mening kunt geven? Kijk dan op
onze website op de pagina Participatie - Hoe kunt u meepraten en meedenken?

Dit artikel komt uit de Gemindezake met thema 'Toekomstvisie Landgraaf 2050: Oog voor Landgraaf'. Kijk voor meer informatie op de pagina Gemindezake.

Blijf op de hoogte!