In 2019 zijn wij gestart met het onderhoud van de wegverharding van De Tichel. Omdat in deze buurt bij extreme buien sprake is van wateroverlast, brengen wij onder andere een zogenaamde 'waterbergende wegfundering' aan. De fundering onder de weg wordt dan gebruikt voor het opvangen van regenwater. Hiervoor wordt de straat opengebroken en opnieuw ingericht.

Ontwerp waterbuffering

In samenspraak met de bewoners hebben wij een ontwerpen opgesteld voor de herinrichting van de straat. Dit ontwerp bestaat uit twee tekeningen:

Ook het ontwerp voor de hemelwaterbuffering is gereed. Er is gekozen voor een wateropvang van Rockwool Lapinus waarin het regenwater tijdelijk wordt opgevangen. Via de bestaande boorpalen kan het water daarna wegzakken in de ondergrond.

Planning/fasering

De werkzaamheden starten na de bouwvak 2020. Het werk wordt in fases uitgevoerd om de bereikbaarheid van de woningen te waarborgen. Deze tekening met een overzicht van de fases zoals deze worden uitgevoerd laat zien dat wij ervoor zorgen dat woningen altijd bereikbaar zullen zijn. Uiteraard worden de bewoners van de straat eveneens door middel van bewonersbrieven geïnformeerd.