Waar komen de mensen vandaan?

De groep die op dit moment in Landgraaf wordt opgevangen, bestaat deels uit asielzoekers die zijn overgekomen van Horst aan de Maas. Deze wordt aangevuld door het COA. Doordat er telkens mensen weggaan (die bijvoorbeeld aan een gemeente zijn toegewezen voor permanente bewoning) en bijkomen (weer aangevuld door het COA kan de groep per dag wisselen. 

Wel zetten wij er in elk geval op in, om qua samenstelling een goede balans van gezinnen en alleenreizenden houden: verhouding ongeveer 60-70% gezinnen en 30-40% alleenreizenden. 

Het COA bepaalt welke asielzoekers naar de crisisnoodopvang in Landgraaf gaan. 

Wat doen de asielzoekers de hele dag? Mogen ze naar buiten?

Ja, zij zijn vrij om te gaan en staan waar zij willen. Wel wordt er geregistreerd wie op het terrein komt, maar ook wie het terrein verlaat. 
Daarnaast zullen vrijwilligers activiteiten en bezigheden organiseren voor de vluchtelingen, onder leiding van de  uitvoerende organisatie.

Hoe wordt met de asielzoekers gecommuniceerd?

Dat is afhankelijk van de taal die de zij spreken. Veel asielzoekers spreken Engels. Daarnaast wordt tolken ingezet om met hen te kunnen communiceren, zowel schriftelijk als mondeling.

Krijgen de asielzoekers zelf geld?

Nee, de asielzoekers krijgen in de crisisnoodopvang geen vergoeding. Ze krijgen onderdak, eten en ze kunnen zich wassen.

Krijgen deze asielzoekers voorrang op de wachtlijst voor huurwoningen?

De asielzoekers die nu op Megaland worden opgevangen, verlaten Landgraaf weer over 3 maanden. Dan stromen zij door naar een andere crisisopvanglocatie in Nederland of naar een asielzoekerscentrum.

Asielzoekers die uiteindelijk asiel in Nederland krijgen, worden vergunninghouder/statushouder. Tot zij gaan wonen in de aan hen gekoppelde gemeente in Nederland, verblijven zij in een asielzoekerscentrum.