HOME  |  Contact en openingstijden  |  Contact buiten kantooruren

Contact buiten kantooruren

Contact buiten kantooruren

Zijn er buiten kantooruren spoedeisende zaken die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag en waarbij de gemeente u van dienst kan zijn, dan kun u deze telefonisch aan ons doorgeven door te bellen met telefoonnummer 14 045.

U hoort dan een keuzemenu:

  • Keuze 1, spoedmelding ‘jeugd’: u wilt een crisissituatie met betrekking tot jongeren melden. U wordt dan doorverbonden met het nummer van de spoedeisende hulp van Bureau Jeugdzorg.
  • Keuze 2, spoedmelding ‘openbare ruimte’: u wilt een melding doen over de openbare ruimte zoals een omgevallen boom die de rijweg verspert of gedumpt gevaarlijk afval. U wordt dan doorverbonden met het wachtdienstnummer van de gemeentelijke afdeling Beheer Openbare Ruimte.
  • Keuze 3, spoedmelding ‘overlast’: u wilt een melding doorgeven over een overlastsituatie met betrekking tot leefbaarheid en veiligheid. Denk hierbij aan vandalisme en sociale overlast. U wordt in dat geval doorverbonden met de dienstdoende BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) en toezichthouder op telefoonnummer 06-29381272 (of bij geen gehoor met de politie). U kunt ook rechtstreeks naar dit nummer bellen. 
  • Keuze 4, spoedmelding ‘overlast evenementen en bedrijven’: u wilt melden dat u milieu- of geluidsoverlast heeft van een lopend evenement of van een bedrijf. U wordt dan doorverbonden met de gemeentelijke Milieuklachtenlijn.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden