HOME  |  Onderwerpen A-Z  |  Trouwen

Trouwen

 • Wat is het?

  Wat leuk dat u gaat trouwen. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente waar u wilt trouwen. Vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'.

  Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen.

  Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

 • Wat moet ik doen?

  Wilt u gaan trouwen? Dan doet u hiervan een melding in de gemeente waar u wilt trouwen, dus niet in de gemeente waar u woont. Het doen van een melding is vanaf 1 september 2015 in de plaats gekomen van de oude regeling, waarbij u huwelijksaangifte moest doen (ook wel ondertrouw genoemd).

  Wilt u in de gemeente Landgraaf in het huwelijk treden, dan gaat dat als volgt:

  • Vul het meldingsformulier in dat te vinden is bij 'Meteen regelen', onderteken dit en stuur het op naar de gemeente.
   Het meldingsformulier dient niet langer dan 1 jaar en niet korter dan 14 dagen voor de gewenste huwelijksdatum in het bezit te zijn van de gemeente.
   (In het geval dat u moeite heeft met het invullen van het meldingsformulier, kunt u contact opnemen met de afdeling Klant Contact Centrum.)
  • Na ontvangst van het meldingsformulier voert de ambtenaar van de burgerlijke stand een controle uit op de ingevulde gegevens en neemt telefonisch contact met u op.
  • Voldoet u aan de voorwaarden waaronder een huwelijk mag plaatsvinden, dan nodigt de ambtenaar u uit voor een persoonlijk gesprek.
  • Tijdens dit gesprek worden huwelijksdatum, tijdstip, locatie en kosten definitief bepaald en krijgt u overige informatie over de huwelijkssluiting en het burgerlijk huwelijk als zodanig.
  • Na dit algemene gesprek neemt een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (vaak 'babs' genoemd) contact met u op om uw wensen rond toespraak, muziek, en overige zaken te bespreken, zodat uw huwelijksdag een bijzondere dag wordt om nooit te vergeten.
  • Als u kiest voor een kosteloos huwelijk (zie 'Wat kost het') wordt geen babs ingeschakeld.
 • Wat moet ik meenemen/opsturen?

  Samen met het meldingsformulier dient u op te sturen:

  • Kopieën van geldige legitimatiebewijzen van aanstaande echtgenoten en getuigen.
  • Indien van toepassing: kopie van bewijsstuk(ken) van permanent verblijf in het buitenland.

  Tijdens uw gesprek met de ambtenaar van de burgerlijke stand hoort u of er nog andere documenten nodig zijn.

 • Hoe werkt het?

  Niet alleen een man en een vrouw kunnen met elkaar trouwen. Ook 2 vrouwen of 2 mannen kunnen met elkaar trouwen.

  Voorwaarden om te kunnen trouwen:

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Getuigen

  Bij een huwelijksvoltrekking moeten minimaal 2 getuigen aanwezig zijn. Het mogen er ook 3 of 4 zijn. U kunt dit op het meldingsformulier aangeven.

 • Wat kost het?

  Huwelijkssluiting

  Wilt u een feestelijke huwelijksceremonie met een persoonlijke toespraak door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand ('babs') in toga en eigen muziek, dan zijn de kosten als volgt:

  • Op maandag t/m donderdag: € 186,90
  • Op vrijdag: € 259,60
  • Op zaterdag/zondag: € 498,40

  Trouwt u op vrijdag of zaterdag in het raadhuis, dan wordt tevens een rode loper bij de ingang gelegd, zodat u helemaal in stijl uw entree kunt maken.

  Trouwboekje

  U kunt ervoor kiezen om uw huwelijkssluiting vast te leggen in een trouwboekje. Hiervan bestaan twee varianten:

  • Een kunststoffen trouwboekje. Dit kost € 22,85
  • Een luxe, lederen variant. Deze kost € 39,50

  Manier van betalen

  Na het gesprek met de ambtenaar van de burgerlijke stand kunt u de kosten ter plekke elektronisch betalen (pinnen). U kunt ook vragen voor een factuur en het bedrag daarna overmaken.

  Kosteloze huwelijkssluiting

  Het kosteloze huwelijk is een wettelijk verplichte, beperkte variant van de betaalde huwelijkssluiting en heeft tot doel dat 'iedere burger wettelijk kan trouwen'.

  Kosteloze huwelijken kunnen alleen worden afgesloten op maandag om 10.00 uur en om 10.30 uur. De huwelijkssluiting vindt plaats door een ambtenaar van de burgerlijke stand (geen 'babs') en beperkt zich tot de formele procedure. Het kosteloze huwelijk duurt ongeveer 10 minuten.

  In Landgraaf geldt de volgende beleidslijn:

  • Een kosteloos huwelijk is alleen mogelijk als het bruidspaar, dan wel één van beide personen, woonachtig is in de gemeente Landgraaf.
  • De handelingen vinden in principe plaats in de spreekkamer van de burgerlijke stand.

 • Meteen regelen

 • Aanvullende informatie

  • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
  • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

  Overige voorwaarden

  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

 • Verwijzingen

  Meer informatie over huwelijkse voorwaarden vindt u op de website Zozijnwenietgetrouwd ».

Stuur door naar iemand anders

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden