HOME  |  Proclaimer  |  Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

We vinden het belangrijk dat onze website voor u goed toegankelijk en gebruiksvriendelijk is. Daarom zorgen we ervoor dat onze website voldoet aan een aantal specifieke eisen, zowel op het gebied van de techniek als op de inhoud (tekst, afbeeldingen, enzovoort). Het kader hiervoor is het  Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Op basis hiervan is onderstaande toegankelijkheidsverklaring opgesteld.

Gemeente Landgraaf wil zo volledig mogelijk voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

 1. www.landgraaf.nl (hoofdwebsite)

Uitzonderingen en verbeterpunten

De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

 1. Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (AA)

  Oorzaak

  De gebruikte kleuren voldoen niet geheel aan dit criterium.

  Gevolg

  Sommige teksten zijn mogelijk voor mensen met een visuele beperking minder goed leesbaar.

  Alternatieven

  Er is een hoog-contrast-knop op de website te vinden, waarmee de website zwart-wit weergegeven kan worden en de contrastproblemen opgelost zijn.

  Maatregelen

  Door de hoog-contrast-knop wordt wel aan het contrast-criterium voldaan. Deze knop wordt echter niet gesignaleerd door de automatische controle.

  Planning

  Geen.

Testresultaten

 1. 01-06-2016: Toetsing via het testinstrument op de website van Gewoon Toegankelijk. Het toegankelijkheidsissue 4.1.1. (Parsen) dat hier staat vermeld is inmiddels door onze webleverancier opgelost.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Automatische toetsen: Wij toetsen onze website regelmatig met behulp van automatische toetstools.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze webredactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze webredactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Software: Onze webredacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent binnen ons Content Management Systeem.
 • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
 • Overig: Werkprocessen: Toepassing van de toegankelijkheidseisen is een vast onderdeel binnen de werk- processen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling).

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden