HOME  |  Samenwerking

Samenwerking

 • Centrummanagement

  Om de lijnen tussen ondernemers in de verschillende winkelcentra en de gemeentelijke overheid zo kort mogelijk te maken, is op initiatief van de gemeente het zogenaamde centrummanagement in het leven geroepen.

  Lees verder
 • Keurmerk Veilig Ondernemen

  Doel van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is het verbeteren van de veiligheid van ondernemingen door het opzetten van een duurzaam en krachtig samenwerkingsverband tussen ondernemers, politie, brandweer en gemeentes. Iedere partner formuleert haar inspanningsverplichting. Het is dus wel vrijwillig maar niet vrijblijvend.

  Lees verder
 • Ondernemersdag

  Gemeente Landgraaf organiseert elk jaar een Ondernemersdag, waarvoor alle ondernemers uit Landgraaf worden uitgenodigd.

  Lees verder
 • Ondernemersverenigingen

  In Landgraaf zijn diverse ondernemersverenigingen actief die als klankbord fungeren bij de contacten van de aangesloten ondernemers met andere partijen, zoals de gemeentelijke overheid. Zij behartigen de belangen van hun leden en bevorderen het onderlinge contact. Vaak ondernemen zij gezamenlijke acties op het gebied van promotie en beveiliging.

  Lees verder
 • Parkstad Limburg

  Parkstad Limburg, het samenwerkingsverband van gemeenten in oostelijk Zuid-Limburg, werkt onder andere aan het versterken van de economische structuur.

  Lees verder
 • Regiobranding Zuid-Limburg

  Samen met een groot aantal gemeenten in Zuid-Limburg, de provincie en vele bedrijven heeft Landgraaf de handen ineen geslagen om het imago van de regio te verbreden en te versterken. Hiertoe is de Stichting Regiobranding Zuid-Limburg in het leven geroepen.

  Lees verder
 • Stichting Streetwise

  De Stichting Streetwise ondersteunt gemeenten bij het op duurzame en effectieve wijze invulling geven aan leegstaande winkelpanden. Zij is er voor startende en ervaren ondernemers die hun concept in een van de winkelgebieden willen realiseren.

  Lees verder

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden