HOME  |  Veelgestelde vragen  |  Gaan de kinderen van de vergunninghouders naar school?

Gaan de kinderen van de vergunninghouders naar school?

FAQ / Immigratie, inburgering en integratie / Asielaanvraag / Gaan de kinderen van de vergunninghouders naar school?

Antwoord:

Ja, de kinderen gaan naar school en zijn tot hun 18e jaar leerplichtig. Ze worden wel op een centrale locatie opgevangen (maximaal 40 weken), zodat er extra aandacht kan worden besteed aan de Nederlandse taal en cultuur. Op basis van het Nederlandse taalniveau wordt beoordeeld of een kind kan doorstromen naar het reguliere onderwijs. Dit in overleg met de ouder en de school.

Stuur door naar iemand anders
Stuur door

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden