HOME  |  Veelgestelde vragen  |  Hoe verloopt de uitplaatsingsprocedure van een vergunninghouder uit het AZC naar huisvesting binnen de gemeente Landgraaf?

Hoe verloopt de uitplaatsingsprocedure van een vergunninghouder uit het AZC naar huisvesting binnen de gemeente Landgraaf?

FAQ / Immigratie, inburgering en integratie / Asielaanvraag / Hoe verloopt de uitplaatsingsprocedure van een vergunninghouder uit het AZC naar huisvesting binnen de gemeente Landgraaf?

Antwoord:

Binnen twee weken na de toekenning van een vergunning door de IND wordt de vergunninghouder voor huisvesting gekoppeld aan een gemeente. De vergunninghouder is dan nog woonachtig in het AZC. Indien de vergunninghouder is gekoppeld aan de gemeente Landgraaf, nemen andere gemeenten deze vergunninghouder niet meer in behandeling. Dit wordt door het COA voor gemeenten inzichtelijk gemaakt met behulp van een digitaal, landelijk, volgsysteem. Als een vergunninghouder echter zelfstandig woonruimte vindt en tijdens zijn uitplaatsingsprocedure  een getekend huurcontract kan tonen voor een woning in een andere gemeente dan waaraan hij of zij gekoppeld is, dan wordt de bemiddeling voor huisvesting binnen de gemeente Landgraaf gestaakt.

Huisvesting in de gemeente Landgraaf kan plaatsvinden in de daarvoor beschikbaar gestelde doorstroomlocatie basisschool Gravenrode of rechtstreeks, indien beschikbaar, in een reguliere huurwoning.

Stuur door naar iemand anders
Stuur door

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden