HOME  |  Veelgestelde vragen  |  Hoe worden de mensen gescreend in het asielzoekerscentrum (AZC)?

Hoe worden de mensen gescreend in het asielzoekerscentrum (AZC)?

FAQ / Immigratie, inburgering en integratie / Asielaanvraag / Hoe worden de mensen gescreend in het asielzoekerscentrum (AZC)?

Antwoord:

Het screenen van asielzoekers gebeurt door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) in het AZC. Hier wordt onder meer gekeken of asielzoekers uit het land komen waar ze zeggen vandaan te komen en of ze mogelijk een crimineel verleden hebben. Van elke aanvrager wordt nagegaan of hij/zij zich in het land van herkomst schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Ook wordt nagetrokken of hij/zij banden heeft met ongewenste organisaties.

Stuur door naar iemand anders
Stuur door

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden