HOME  |  Veelgestelde vragen  |  Waar zijn de vergunninghouders geplaatst die in de afgelopen 10 jaar in Landgraaf zijn komen wonen?

Waar zijn de vergunninghouders geplaatst die in de afgelopen 10 jaar in Landgraaf zijn komen wonen?

FAQ / Immigratie, inburgering en integratie / Asielaanvraag / Waar zijn de vergunninghouders geplaatst die in de afgelopen 10 jaar in Landgraaf zijn komen wonen?

Antwoord:

In de afgelopen 10 jaar zijn vergunninghouders via de reguliere huursector geplaatst in woningen in diverse wijken van Landgraaf. Om de wachtlijst voor woningzoekenden niet te zwaar te belasten, is er nu voor gekozen om meerdere vergunninghouders tijdelijk in één locatie bij elkaar te huisvesten.

Op dit moment zitten de asielzoekerscentra in Nederland overvol met mensen die een vergunning hebben gekregen om in Nederland te mogen blijven. Omdat zij in aanmerking komen voor huisvesting is aan elke gemeente gevraagd of zij deze vergunninghouders met spoed in hun gemeenten willen huisvesten. Het huisvesten van vergunninghouders is een taak van de gemeente. In de afgelopen tien jaar kregen vergunninghouders verspreid over Landgraaf een woning aangeboden. Doordat het aantal te huisvesten vergunninghouders voor de eerste helft van 2016 hoger is dan andere jaren (concreet 44 personen) en er voor de tweede helft van 2016 een nog hogere taakstelling wordt verwacht, is dit nu niet mogelijk.

Stuur door naar iemand anders
Stuur door

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden