HOME  |  Veelgestelde vragen  |  Wat is een keukentafelgesprek?

Wat is een keukentafelgesprek?

FAQ / Wat is een keukentafelgesprek?

Antwoord:

Als u een melding Jeugdhulp of Wmo heeft gedaan, wordt een zogenaamd keukentafelgesprek ingepland.

Een medewerker van het wijkteam komt dan bij u op huisbezoek. Samen met u en alle andere betrokkenen onderzoekt de medewerker van het wijkteam wat de vraag precies is. De medewerker van het wijkteam kijkt wat er allemaal goed gaat en waar u ondersteuning bij zou willen hebben. Voor dit gesprek wordt ruim de tijd genomen. Een eerste gesprek kan ruim een uur duren en als dat nodig is volgen er nog meer afspraken.

Tijdens het gesprek probeert de medewerker van het wijkteam een zo goed mogelijk beeld te krijgen van alle aspecten van uw leven. Daardoor wordt helder wat voor u de belangrijkste hulpvraag is en welke hulpvraag als eerste opgelost moet worden. Maar we bespreken ook uw mogelijkheden. Zaken waarmee u misschien ook anderen zou kunnen helpen. In deze gesprekken komen de volgende vragen aan de orde:

  • Wat zou u graag anders willen? Wat is belangrijk voor u?
  • Wat heeft u zelf al gedaan om dat voor elkaar te krijgen? Wat is u gelukt? Wat niet? En hoe denkt u dat dat komt?
  • Wat betekent dit probleem voor u en eventueel voor uw partner en kinderen? Hindert het u om datgene te doen wat u graag zou willen?
  • Wat is er nodig om uw situatie te veranderen? Wat kunt u zelf daar aan doen? Hoe kunnen uw gezin, familie of bekenden u daarbij helpen? Welke hulp heeft u van anderen nodig?

Aan het eind van het gesprek vat de medewerker van het wijkteam samen wat u met elkaar besproken heeft. Dat is belangrijk, zo weet u of de medewerker van het wijkteam u goed begrepen heeft.

Afhankelijk van uw melding worden verdere acties ondernomen.

Stuur door naar iemand anders
Stuur door

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden