HOME  |  Wijkgericht werken

Wijkgericht werken

Als iemand u vraagt waar u woont, zult u wellicht eerder antwoorden: 'in Nieuwenhagen', 'Schaesberg' of 'Ubach over Worms', dan: 'in Landgraaf'. Hieruit blijkt dat een wijk een wezenlijk onderdeel vormt van een leefgemeenschap.

Behoud en versterking van de leefbaarheid en eigen identiteit van de wijken en buurten is voor onze gemeente dan ook van groot belang. 'Werken aan het behouden en versterken van de levendigheid, de leefbaarheid en de eigen identiteit' is de centrale doelstelling in de strategie. Wij hechten daarbij veel belang aan uw inbreng en betrokkenheid.

De gemeente zet een aantal middelen in om ervoor te zorgen dat uw wijk veilig, prettig, schoon en vitaal is én blijft. Zo is er per wijk een wijkcoördinator aangesteld die regelmatig contact heeft met bewoners en belangenorganisaties.

Wijkcoördinatoren

Landgraaf heeft drie wijkcoördinatoren die als het ware 'de ogen en oren' van de gemeente in uw woongebied zijn:

  • voor Nieuwenhagen: Ruud Roos
  • voor Schaesberg: Wim Neelis
  • voor Ubach over Worms: Hub Dohmen.

U kunt de wijkcoördinatoren bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt bij onderwerpen betreffende de leefbaarheid binnen uw wijk. Zij onderhouden ook contacten met andere instanties en partijen in uw wijk, zoals welzijnswerk, politie, zorginstellingen en woningcorporaties.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden