Op donderdag 3 september 2020 zijn wij, in samenwerking met Stichting Bosbeheer Landgraaf, gestart met de voorbereidende werkzaamheden om onze bossen toekomstbestendig te maken en vooral veilig te houden.

Noodzaak ‘bosherstel’

Ons klimaat verandert. Hierdoor verandert ook onze natuur. Er zijn bijvoorbeeld boomsoorten die de hogere temperaturen en droogte niet overleven. De boom gaat dood. Het dorre hout kan dan breken en voor onveilige situaties zorgen. Dit willen wij uiteraard voorkomen. Nu, maar zeker ook in de toekomst willen wij op een veilige manier van onze bossen kunnen genieten.

Werkzaamheden

Om onze bossen toekomstbestendig te maken en veilig te houden, moeten bepaalde boomsoorten vervangen worden door soorten die de klimaatveranderingen wel aankunnen. Dat betekent dat wij in de winterperiode 2020-2021 bomen gaan kappen. Nieuwe boom- en struiksoorten worden daarna geplant. Omdat wij in de winter minder goed kunnen zien welke bomen gezond zijn en welke niet, hebben wij in de afgelopen weken al markeringen aangebracht op bomen.

We markeerden onder andere de zogenaamde toekomstbomen. Dat zijn de exemplaren, die we graag voor het bos willen behouden. Deze bomen zijn vrijgesteld van kap. Doordat er ook bomen ‘tussenuit’ gaan, krijgen deze toekomstbomen veel meer licht en ruimte. Op die manier kunnen zij uitgroeien tot dikkere en robuustere bomen. Ze worden daarmee belangrijke elementen van een gezond, veilig en gevarieerd bos. Bomen die mogelijk wel een risico vormen kregen een andere kleurmarkering, evenals bomen die nu al ziek/ongezond zijn.

Uitvoering

De werkzaamheden worden uitgevoerd door twee aannemers: Krinkels B.V. uit Heerlen en Silvertand B.V. uit Voerendaal. Coördinatie en begeleiding van de werkzaamheden vindt in nauwe samenwerking met Stichting Bosbeheer Landgraaf plaats.
Na uitvoering van deze werkzaamheden kunnen nieuwe bomen en struiken worden geplant. Maar ook is er door deze ingreep ruimte voor spontane ontwikkeling van beplanting. Door deze maatregelen vergroten we ook de biodiversiteit in de bossen. 

Actuele werkzaamheden

Momenteel (sinds de week van maandag 23 augustus) worden de werkzaamheden in het Moltbos uitgevoerd. Onze aannemer zal hier twee tot drie weken aan het werk zijn. Vanwege de ligging van dit bos op het heuvelachtig terrein moeten we deze werkzaamheden buiten de natte winterperiode uitvoeren. In de wintermaanden zouden we veel schade aan de bodem toebrengen. Bovendien kunnen we, nu de bomen vol in blad staan, de conditie van het bomenbestand goed beoordelen.

Het is mogelijk dat we enkele paden in het bos kortstondig moeten afsluiten. We proberen om de paden voor de gebruikers zo veel mogelijk beschikbaar te houden. Eventuele hinder voor gebruikers en omwonenden wordt tot een minimum beperkt.  Nadat de werkzaamheden in het Moltbos zijn afgerond, starten we langs het fietspad Rouenhofweg. Langs dit fietspad moeten we enkele bomen verwijderen om het fietspad beschikbaar te houden voor gebruik.