In september 2020 zijn wij, in samenwerking met Stichting Bosbeheer Landgraaf, gestart met de werkzaamheden om onze bossen toekomstbestendig te maken en vooral veilig te houden. Dit is een voortdurend proces waarin wij telkens opnieuw onze bossen controleren en werkzaamheden verrichten om ze veilig te houden. 

Noodzaak ‘bosherstel’

Ons klimaat verandert. Hierdoor verandert ook onze natuur. Er zijn bijvoorbeeld boomsoorten die de hogere temperaturen en droogte niet overleven. De boom gaat dood. Het dorre hout kan dan breken en voor onveilige situaties zorgen. Dit willen wij uiteraard voorkomen. Nu, maar zeker ook in de toekomst willen wij op een veilige manier van onze bossen kunnen genieten.

Werkzaamheden

Om onze bossen toekomstbestendig te maken en veilig te houden moeten we maatregelen uitvoeren. We verwijderen bomen die door droogte en hitte zijn aangetast of zelfs al afgestorven zijn. Dat betekent dat wij met regelmaat op verschillende locaties bomen kappen. Er ontstaat ruimte voor spontane bosontwikkeling met soorten die er van oorsprong thuishoren. Deze nieuwe bomen passen zich in de zogenaamde 'jeugdfase' al aan aan de nieuwe klimaatomstandigheden en zijn daardoor beter bestand tegen droogte en hitte.
Daarnaast planten wij op verschillende plekken nieuwe boom- en struiksoorten. Door de spontane bosontwikkeling en het aanplanten van bosplantsoen vergroten we ook de biodiversiteit van onze bossen.

Blessen en de ecologische scan

We starten bij de uitvoering van de werkzaamheden met het 'blessen' (=markeren) van de bomen in verschillende Landgraafse bossen.
Bij het blessen worden als eerste de toekomstbomen aangewezen en gemarkeerd. Deze toekomstbomen willen we graag voor het bos behouden. Deze bomen zijn vrijgesteld van kap. De toekomstbomen krijgen veel meer licht en ruimte doordat er ook bomen tussenuit gaan. Op die manier kunnen zij uitgroeien tot dikkere en robuustere bomen. Ze worden daarmee belangrijke elementen van een gezond, veilig en gevarieerd bos.

Bomen die mogelijk wel een risico vormen, krijgen een andere markering, evenals bomen die nu al ziek of aangetast zijn. Deze bomen worden in de volgende uitvoeringsfase verwijderd.

Na het blessen van de bomen voeren we een ecologische scan uit. Hiervoor werken we samen met een onafhankelijk ecologisch adviesbureau. Zij brengen de aanwezige beschermde flora en fauna in kaart en stellen werkprotocollen op voor de uitvoering. Het is belangrijk deze scan uit te voeren wanneer de bomen geen blad hebben. Op die manier kan de ecoloog alle holtes en aantastingen van de bomen goed te zien en in kaart te brengen. De werkprotocollen worden met de provincie Limburg afgestemd. De provincie is het bevoegd gezag voor de naleving van de Wet Natuurbescherming tijdens de boswerkzaamheden.

Uitvoering

  • De werkzaamheden in het bosperceel tussen de N300 (buitenring Parkstad) en zandgroeve De Groot in Abdissenbosch zijn in de afrondende fase. De bomenkap heeft hier plaatsgevonden. Op dit moment zijn wij bezig met de herplant. Op zaterdag 25 februari vond hier de zogenaamde boomplantdag plaats.
  • Op dit moment vinden kapwerkzaamheden plaats in het Kisselsbos. Deze vinden voornamelijk plaats in de bosrand langs de Euregioweg en langs de wandelpaden. Ook hier is de voornaamste rede van de werkzaamheden het veilig houden van het bos voor de bezoekers.
  • In het Kapellerbos zijn wij deze week gestart met het herplanten van jong bosplantsoen op diverse grotere opn plekken in het bos.
  • Als de aanplant in het Kapellerbos is afgerond, starten we met de herplant in het Eijkenbos.

Zodra we meer duidelijkheid hebben over de volgende boslocaties waar we gaan werken melden wij dat op deze projectpagina.
Heeft u vragen en/of opmerkingen of behoefte aan meer uitleg? Neem dan contact met ons op.