Op donderdag 3 september zijn wij, in samenwerking met Stichting Bosbeheer Landgraaf, gestart met de voorbereidende werkzaamheden om onze bossen toekomstbestendig te maken en vooral veilig te houden.

Noodzaak ‘bosherstel’

Ons klimaat verandert. Hierdoor verandert ook onze natuur. Er zijn bijvoorbeeld boomsoorten die de hogere temperaturen en droogte niet overleven. De boom gaat dood. Het dorre hout kan dan breken en voor onveilige situaties zorgen. Dit willen wij uiteraard voorkomen. Nu, maar zeker ook in de toekomst willen wij op een veilige manier van onze bossen kunnen genieten.

Werkzaamheden

Om onze bossen toekomstbestendig te maken en veilig te houden, moeten bepaalde boomsoorten vervangen worden door soorten die de klimaatveranderingen wel aankunnen. Dat betekent dat wij in de winterperiode 2020-2021 bomen gaan kappen. Nieuwe boom- en struiksoorten worden daarna geplant. Omdat wij in de winter minder goed kunnen zien welke bomen gezond zijn en welke niet, hebben wij in de afgelopen weken al markeringen aangebracht op bomen.

We markeerden onder andere de zogenaamde toekomstbomen. Dat zijn de exemplaren, die we graag voor het bos willen behouden. Deze bomen zijn vrijgesteld van kap. Doordat er ook bomen ‘tussenuit’ gaan, krijgen deze toekomstbomen veel meer licht en ruimte. Op die manier kunnen zij uitgroeien tot dikkere en robuustere bomen. Ze worden daarmee belangrijke elementen van een gezond, veilig en gevarieerd bos. Bomen die mogelijk wel een risico vormen krijgen een andere kleurmarkering, evenals bomen die nu al ziek/ongezond zijn.