Om wateroverlast in de toekomst te voorkomen gaan we buffers aanleggen. Om verdroging van de ondergrond te voorkomen gaan we water teruggeven aan de bodem. Ook gaan we extra bomen aanplanten, die voor schaduw zorgen tijdens warme periodes. 

Het project biedt ons de kans om breder te kijken. We treffen niet alleen maatregelen voor klimaatverandering, maar nemen meteen noodzakelijk onderhoud aan straten en trottoirs mee in de werkzaamheden. Een hiermee mogelijk gepaarde gaande herinrichting van een straat biedt vervolgens weer kansen om ook wensen in de inrichting van de straat mee te nemen. De omvang van dit project is dan ook gigantisch. Om de werkzaamheden overzichtelijk te houden én om zo effectief en efficiënt mogelijk met bewoners van de straten waarin gewerkt gaat worden te kunnen afstemmen, hebben wij het project opgedeeld in 5 'percelen'. 

In deze overzichtstekening van het Eikske kunt u zien hoe de 'percelen' zijn ingedeeld. 

  • perceel 1: o.a. de groenbuffer tussen de Van Itersonstraat en de Binnenring en de straten Wenckebachstraat, Van Itersonstraat, Frowijnstraat, Cluysenaerstraat, De Katplantsoen, Bungstraat, Saroleaplantsoen, Kennedyplantsoen.
  • perceel 2: De Wendelstraat.
  • perceel 3: o.a. Honigmanstraat (gedeeltelijk), Mijn Carisstraat, Blauwsteenstraat, Pastoor Tummersstraat.
  • perceel 4: o.a. Sleper, Stempel (gedeeltelijk), Pungel, Mr. Haexstraat, Prem.
  • perceel 5: o.a. Mijnlamp, Koempel, Stempel (gedeeltelijk), Galerij, Koelmoer (gedeeltelijk), Neerbraak.

Eikske perceel 1 

Op 18 februari jl. heeft de eerste inloopbijeenkomst plaatsgevonden over de geplande maatregelen in Eikske (perceel 1). Met de  opmerkingen, wensen en ideeën van de bewoners zijn wij de afgelopen maanden aan de slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in een mooi ontwerp voor deze fase: 

  • Tekening 1 beschrijft de nieuwe indeling van rijbaan, trottoir en groenstroken voor de Van Itersonstraat (gedeeltelijk), het Saroleaplatsoen en de Cluysenaerstraat (gedeeltelijk).
  • Tekening 2 beschrijft de nieuwe indeling van rijbaan, trottoir en groenstroken voor de Van Itersonstraat (gedeeltelijk), Wenckebachstraat, Froweinstraat en Cluysenaerstraat (gedeeltelijk).

Heeft u moeite met het lezen van deze tekeningen, neem dan contact met ons op.

Percelen 2 tot en met 5

Op dit moment werken wij nog aan 'perceel' 1. Zo gauw wij starten met (een van) de volgende percelen, vullen wij deze projectpagina verder aan.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggestisch over dit project? Neem dan contact op met de projectleider, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken; zie Contact en openingstijden