Om wateroverlast in de toekomst te voorkomen gaan we buffers aanleggen. Om verdroging van de ondergrond te voorkomen gaan we water teruggeven aan de bodem. Ook gaan we extra bomen aanplanten, die voor schaduw zorgen tijdens warme periodes. 

Het project biedt ons de kans om breder te kijken. We treffen niet alleen maatregelen voor klimaatverandering, maar nemen meteen noodzakelijk onderhoud aan straten en trottoirs mee in de werkzaamheden. Een hiermee mogelijk gepaarde gaande herinrichting van een straat biedt vervolgens weer kansen om ook wensen in de inrichting van de straat mee te nemen. De omvang van dit project is dan ook gigantisch. Om de werkzaamheden overzichtelijk te houden én om zo effectief en efficiënt mogelijk met bewoners van de straten waarin gewerkt gaat worden te kunnen afstemmen, hebben wij het project opgedeeld in 5 'percelen'. 

In deze overzichtstekening van het Eikske kunt u zien hoe de 'percelen' zijn ingedeeld. 

 • perceel 1: o.a. de groenbuffer tussen de Van Itersonstraat en de Binnenring en de straten Wenckebachstraat, Van Itersonstraat, Frowijnstraat, Cluysenaerstraat, De Katplantsoen, Bungstraat, Saroleaplantsoen, Kennedyplantsoen.
 • perceel 2: De Wendelstraat.
 • perceel 3: o.a. Honigmanstraat (gedeeltelijk), Mijn Carisstraat, Blauwsteenstraat, Pastoor Tummersstraat.
 • perceel 4: o.a. Sleper, Stempel (gedeeltelijk), Pungel, Mr. Haexstraat, Prem.
 • perceel 5: o.a. Mijnlamp, Koempel, Stempel (gedeeltelijk), Galerij, Koelmoer (gedeeltelijk), Neerbraak.

Eikske perceel 1 

Op 18 februari 2020 heeft de eerste inloopbijeenkomst plaatsgevonden over de geplande maatregelen in Eikske (perceel 1). Vervolgens heeft een digitale ronde plaatsgevonden waarbij bewoners hun visie op de plannen konden geven. Met de opmerkingen, wensen en ideeën van de bewoners hebben wij het ontwerp telkens verbeterd. Dat hebben wij u via deze site laten zien. Deze input heeft geresulteerd in een mooi ontwerp voor perceel 1: 

 • Op tekening 1 ziet u de nieuwe inrichting van de Wenckebachstraat (gedeeltelijk). Deze tekening beschrijft de ligging van de rijbaan, parkeerstroken, trottoirs en groenstroken. Met diverse kleuren en arceringen wordt het onderscheid hiertussen duidelijk gemaakt. 
 • Op tekening 2 staat de nieuwe inrichting van de Wenckebachstraat (gedeeltelijk). Ook deze tekening beschrijft de ligging van de rijbaan, parkeerstroken, trottoirs en groenstroken. Met diverse kleuren en arceringen wordt het onderscheid hiertussen duidelijk gemaakt.
 • Op tekening 3 ziet u de nieuwe inrichting van de Van Itterson straat (gedeeltelijk), het Katplantsoen, Bungestraat en de Cluysenaerstraat (gedeeltelijk). Ook deze tekening beschrijft de ligging van de rijbaan, parkeerstroken, trottoirs en groenstroken. Met diverse kleuren en arceringen wordt het onderscheid hiertussen duidelijk gemaakt. 
 • Op tekening 4 staat de nieuwe inrichting van het Saroleaplantsoen, Van Ittersonstraat (gedeeltelijk) en Cluysenaerstraat (gedeeltelijk). Ook deze tekening beschrijft de ligging van de rijbaan, parkeerstroken, trottoirs en groenstroken. Met diverse kleuren en arceringen wordt het onderscheid hiertussen duidelijk gemaakt.
 • Op tekening 5 is de nieuwe inrichting van het parkgebied langs de Van Ittersonstraat weergegeven. Deze tekening beschrijft de ligging van buffers, paden en groenstroken. Met diverse kleuren en arceringen wordt het onderscheid hiertussen duidelijk gemaakt.

Heeft u moeite met het lezen van de tekeningen of nog vragen na het lezen van de uitgebreide toelichting, neem dan contact met ons op.

Perceel 2 

Nadere informatie volgt als wij starten met deze fase.

Perceel 3

In 2017 en 2018 is een intensief traject doorlopen om te komen tot een ontwerp. Diverse inloopbijeenkomsten hebben plaatsgevonden. In 2019 hebben we bewoners geïnformeerd over het feit dat we het ontwerp willen verbeteren om de inrichting van hun wijk meer klimaatbestendig te maken. Inmiddels (medio 2021) hebben diverse technische aanpassingen en verbetering plaatsgevonden. 

Dit heeft geresulteerd in een mooi ontwerp voor perceel 3 (blauwsteenstraat e.o.): 

 • Op tekening 1 ziet u de nieuwe inrichting van de Mr. Haexstraat, Pastoor Tummerstraat, Mijn Carlstraat en Honigmanstraat (gedeeltelijk). Deze tekening beschrijft de ligging van de rijbaan, parkeerstroken, trottoirs en groenstroken. Met diverse kleuren en arceringen wordt het onderscheid hiertussen duidelijk gemaakt. 
 • Op tekening 2 staat de nieuwe inrichting van de Blauwsteenstraat (gedeeltelijk), Pastoor Tummerstraat (gedeeltelijk), Honigmanstraat en de aansluiting met de Wendelstraat. Deze tekening beschrijft de ligging van de rijbaan, parkeerstroken, trottoirs en groenstroken. Met diverse kleuren en arceringen wordt het onderscheid hiertussen duidelijk gemaakt.

Heeft u moeite met het lezen van de tekeningen of nog vragen, neem dan contact met ons op.

Bewoners krijgen nog een keer de mogelijkheid om te reageren op dit ontwerp. Na deze laatste ronde gaan we het ontwerp definitief maken en begint de aanbesteding voor de uitvoering. We hopen aan het einde van de zomer van 2021 te kunnen starten met de werkzaamheden.

Eikske perceel 4

Nadere informatie volgt als wij starten met deze fase.

Eikske perceel 5

Nadere informatie volgt als wij starten met deze fase.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggestisch over dit project? Neem dan contact op met de projectleider, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken; zie Contact en openingstijden