Om wateroverlast in de toekomst te voorkomen gaan we buffers aanleggen. Om verdroging van de ondergrond te voorkomen gaan we water teruggeven aan de bodem. Ook gaan we extra bomen aanplanten, die voor schaduw zorgen tijdens warme periodes. 

Het project biedt ons de kans om breder te kijken. We treffen niet alleen maatregelen voor klimaatverandering, maar nemen meteen noodzakelijk onderhoud aan straten en trottoirs mee in de werkzaamheden. Een hiermee mogelijk gepaarde gaande herinrichting van een straat biedt vervolgens weer kansen om ook wensen in de inrichting van de straat mee te nemen. De omvang van dit project is dan ook gigantisch. Om de werkzaamheden overzichtelijk te houden én om zo effectief en efficiënt mogelijk met bewoners van de straten waarin gewerkt gaat worden te kunnen afstemmen, hebben wij het project opgedeeld in 5 'percelen'. 

In deze overzichtstekening van het Eikske kunt u zien hoe de 'percelen' zijn ingedeeld. 

  • perceel 1: o.a. de groenbuffer tussen de Van Itersonstraat en de Binnenring en de straten Wenckebachstraat, Van Itersonstraat, Frowijnstraat, Cluysenaerstraat, De Katplantsoen, Bungstraat, Saroleaplantsoen, Kennedyplantsoen.
  • perceel 2: De Wendelstraat.
  • perceel 3: o.a. Honigmanstraat (gedeeltelijk), Mijn Carisstraat, Blauwsteenstraat, Pastoor Tummersstraat.
  • perceel 4: o.a. Sleper, Stempel (gedeeltelijk), Pungel, Mr. Haexstraat, Prem.
  • perceel 5: o.a. Mijnlamp, Koempel, Stempel (gedeeltelijk), Galerij, Koelmoer (gedeeltelijk), Neerbraak.

Eikske perceel 1 

Op 18 februari jl. heeft de eerste inloopbijeenkomst plaatsgevonden over de geplande maatregelen in Eikske (perceel 1). Met de  opmerkingen, wensen en ideeën van de bewoners hebben wij een eerste ontwerp gemaakt. Dat hebben wij u via deze site laten zien. Wij hebben u bewoners van de betreffende straten gevraagd het ontwerp te bekijken en aan te geven of er nog punten waren die aangepast moesten worden. Dit input die wij hierop kregen heeft geresulteerd in een mooi ontwerp voor perceel 1: 

  • Op Tekening 1 ziet u de nieuwe inrichting van de Van Itterson straat (gedeeltelijk), het Saroleaplantsoen, Bungestraat en de Cluysenaerstraat (gedeeltelijk). Deze tekening beschrijft de ligging van de rijbaan, parkeerstroken, trottoirs en groenstroken. Met diverse kleuren en arceringen wordt het onderscheid hiertussen duidelijk gemaakt. 
  • Op Tekening 2 de nieuwe inrichting van de Wenckebachstraat, Froweinstraat, Van Ittersonstraat (gedeeltelijk) en Cluysenaerstraat (gedeeltelijk). Ook deze tekening beschrijft de ligging van de rijbaan, parkeerstroken, trottoirs en groenstroken. Met diverse kleuren en arceringen wordt het onderscheid hiertussen duidelijk gemaakt.

Op dit moment zijn fysieke bijeenkomsten, waar wij een uitgebreide toelichting op de tekeningen geven, niet mogelijk. Toch willen wij u zo goed mogelijk informeren. Daarom hebben wij een uitgebreide toelichting geschreven. Hierin beschrijven wij diverse onderwerpen die in te tekeningen verwerkt zijn. Denk daarbij aan: verkeer en veiligheid, water en weginrichting, bereikbaarheid opritten en voordeuren, enzovoorts. Ook beschrijven wij per straat wat er gaat gebeuren.

Heeft u moeite met het lezen van de tekeningen of nog vragen na het lezen van de uitgebreide toelichting, neem dan contact met ons op.

Bewoners krijgen nog een keer de mogelijkheid om te reageren op dit ontwerp. Na deze laatste ronde gaan we het ontwerp definitief maken en begint de voorbereiding voor de uitvoering. We hopen in de zomer van 2021 te kunnen starten met de werkzaamheden.

Percelen 2 tot en met 5

Op dit moment werken wij nog aan 'perceel' 1. Zo gauw wij starten met (een van) de volgende percelen, vullen wij deze projectpagina verder aan.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggestisch over dit project? Neem dan contact op met de projectleider, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken; zie Contact en openingstijden