Wat is het?

Landgraafse bedrijven en verenigingen die van grote maatschappelijke waarde zijn voor de sociale infrastructuur binnen de gemeente, kunnen hiervoor een tegemoetkoming van maximaal € 10.000,- krijgen uit het Energie-armoedefonds.

Het totale bedrag in het Energie-armoedefonds is € 250.000,-. 

Wat moet ik doen?

Vul het formulier in dat u vindt bij 'Meteen regelen' en stuur dit samen met de gevraagde bijlagen op naar de gemeente.

In een aantal gevallen moet ook een De-minimisverklaring(externe link) aangeleverd worden.

Hoe werkt het?

 • De gemeente bekijkt of uw aanvraag voldoet aan de doelen, voorwaarden en criteria zoals opgenomen in de verordening.
  • Belangrijkste voorwaarde is dat uw organisatie in ernstige mate in haar voortbestaan wordt bedreigd ten gevolge van de energiecrisis. Daarnaast geldt o.a. de voorwaarde dat er sprake is van acute nood en dat er geen andere hulp mogelijk is (regelingen van Rijk, de provincie en de gemeenten).
    
 • Indien nodig verzoeken wij u om aanvullende informatie aan te leveren.
   
 • De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen, met dien verstande dat de datum van ontvangst van een onvolledige aanvraag wordt gesteld op de datum waarop de aanvraag door de aanvrager is aangevuld.
   
 • Over de aanvraag wordt uiterlijk binnen een termijn van 6 weken na ontvangst van de (volledige) aanvraag een besluit genomen.