De eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen wordt verhoogd met € 500. Het totaalbedrag verandert hierdoor van € 800 naar € 1.300. Met dit geld kan (een deel van) de energiekosten worden betaald.

Hebt u de vergoeding van € 800 al ontvangen?

Dan hoeft u niets te doen. U krijgt het extra bedrag van € 500 automatisch van ons.

Heeft u de vergoeding al aangevraagd of wilt u de energievergoeding nu aanvragen?

Wacht (bij voorkeur)  tot na 1 oktober. We kunnen u dan meteen € 1300 betalen. Vraagt u de toeslag voor 1 oktober aan, dan ontvangt u nu (ook) een bedrag van € 800. En in oktober de nabetaling van € 500. 

Voor meer informatie kijk op de webpagina over de energietoeslag van ISD BOL