De fietspaden aan weerszijden van de Hofstraat hebben niet meer het kwaliteitsniveau dat wij wensen voor de fietspaden in onze gemeente. Daarom starten wij dit jaar nog met de vernieuwing van beide fietspad. 

Het afgelopen jaar hebben wij de constructiemogelijkheden onderzocht. Vervolgens heeft de aannemer de uitvoeringsplanning verder uitgewerkt. De werkzaamheden zijn eind september gestart en wij streven ernaar om deze voor het einde van het jaar af te ronden.

Het nieuwe fietspad krijgt een verstevigde basisconstructie zodat ook zwaardere machines (bijvoorbeeld machines voor gladheidsbestrijding en reiniging) over het fietspad kunnen rijden, zonder dit te beschadigen.