CDA Langraaf, GBBL en OPL vroegen tijdens de begrotingsvergadering aandacht voor de Week van Respect. De fracties willen dat het college onderzoekt hoe de gemeente een bijdrage kan leveren aan de Week van Respect in 2024.

Volgens de fracties kan de gemeente daarin samenwerken met andere partners. Scholen en maatschappelijke organisatie organiseren activiteiten rondom respect. De gemeente kan die activiteiten ondersteunen. De PvdA, GroenLinks en SP steunden de motie bevordering van een respectvolle samenleving tijdens de Week van Respect. PVV, VVD en EenLandgraaf stemden tegen.

Verschillende themaweken

Volgens CDA-fractievoorzitter Karin Bok is een samenleving waarin respect en begrip voor elkaar centraal staat belangrijk. Wethouder Alex Schiffelers gaf aan aandacht te geven aan verschillende themaweken. De Week van Respect kan volgens hem daarin worden opgenomen. 'Maar je moet er wel een onderverdeling in maken', legde hij uit. 'Het ene jaar is het ene thema wat nadrukkelijker aan de orde, het volgende jaar een ander.'