Voor de startbijeenkomst van dinsdag 16 februari voor het plan om een zonneweide te realiseren aan de Akerweg in Landgraaf was niet alleen veel belangstelling. Uit de vele reacties is gebleken dat er voor deze locatie onvoldoende maatschappelijk draagvlak is bij de inwoners van Landgraaf en dan met name in de directe omgeving. Daarom heeft ons college besloten om geen medewerking te verlenen aan het verzoek van Kronos Solar.

Verzoek Kronos Solar

Eind 2020 heeft Kronos Solar het verzoek om aan de Akerweg een zonneweide aan te leggen ingediend. De bedoeling was om een zonneweide van circa 10 hectare realiseren; dat wil zeggen van circa 27.000 zonnepanelen. Het college van burgemeester en wethouders was bereid, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van dit initiatief. Een van die voorwaarden is ook dat er draagvlak moet zijn bij de inwoners van Landgraaf. Dat is niet het geval. 

Duurzame alternatieven

De noodzaak om duurzame alternatieven te vinden voor grootschalige opwek van zonne-energie blijft echter onverminderd groot, ook in delen van het buitengebied. Dat wordt door de gemeenteraad en het college onderschreven. Die opdracht staat ook in de nog vast te stellen Regionale Energie Strategie (RES). Landgraaf wil immers, samen met de andere Parkstadgemeenten, in 2040 deel uit maken van een energieneutrale regio.

Meedenkgroep

Om mee te denken over het plan van Kronos Solar hebben zich belanghebbenden en belangstellenden gemeld voor een meedenkgroep. Indien gewenst willen wij met hen én de deelnemers van de Meedenkgroep Duurzaam Landgraaf in gesprek om helder te krijgen waar en op welke wijze zonneweides in ons buitengebied wel maatschappelijk aanvaardbaar kunnen worden aangelegd.