Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties kunnen ook een bedrag aanvragen bij het Nationaal Rampenfonds. Een deel van de opbrengst van Giro 777 wordt namelijk ingezet voor initiatieven gericht op het herstel van maatschappelijke organisaties of gericht zijn op herstelactiviteiten op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied binnen de gemeenschap.  

Om in aanmerking te komen voor deze bijdrage vanuit het Nationaal Rampenfonds, kunt u tot 1 januari 2022 een projectaanvraag indienen via de website van het Nationaal Rampenfonds. Op deze website vindt u tevens uitgebreide informatie, waaronder de voorwaarden waaraan uw aanvraag moeten voldoen. Hier staat nog een eindtermijn van 1 oktober, maar het Nationaal Rampenfonds heeft onlangs gecommuniceerd dat deze verlengd is tot 1 januari 2022.
 

E-mail nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuws?

Meld u aan voor de e-mail nieuwsbrief!