In de Groenstraat, tussen de Rötscherweg en de Kerkstraat, voeren wij een aantal aanpassingen uit die de verkeersveiligheid verbeteren. 

Waarom worden er verkeersmaatregelen getroffen?

Sinds enkele jaren is de Groenstraat aangeduid als 30km-zone. De inrichting van de weg is daar niet optimaal op afgestemd. Om de verkeersveiligheid in de straat te verbeteren, passen wij de inrichting van de weg aan. 

Het project wordt in twee fases uitgevoerd.

We hadden graag de hele straat in één keer opnieuw ingericht, maar dat is helaas niet mogelijk. Eind 2020 hebben we van de rijksoverheid een subsidie ontvangen voor het veiliger inrichten van de kruispunten in deze straat. Hierbij is de voorwaarde gesteld dat deze voor december 2021 moeten zijn uitgevoerd. Het was niet haalbaar om binnen deze termijn ook de andere gewenste maatregelen in de rest van de straat te kunnen uitvoeren. Daarom hebben we een deel van de maatregelen in 2021 uitgevoerd en komt de rest in 2022 aan de beurt. 

In 2021 zijn alleen de kruispunten opnieuw ingericht (fase 1)

Het gaat hierbij om de kruispunten met de Salesianenstraat, Pastoor Schiffelersstraat, Groenstergracht en de Pastoor Kaulhaussenstraat. Deze kruispunten zijn opnieuw ingericht. Ze zijn zodanig verhoogd dat ze nu op gelijke hoogte liggen met de trottoirs. Ook zijn ze voorzien van klinkers. 

Het kruispunt met de Generaal Hodgesstraat passen we op deze zelfde wijze aan, maar niet binnen dit project. In de Generaal Hodgesstraat en Karel Dormanstraat vervangen we in 2022 het riool. Deze straten richten we dan ook volledig opnieuw in. Binnen dat project passen wij ook het kruispunt met de Generaal Hodgesstraat aan.

In 2022 wordt de rest van de straat aangepakt (fase 2)

De reacties van de bewoners op het schetsontwerp zijn zoveel als mogelijk verwerkt in het definitieve plan voor fase 2. Denk daarbij onder andere aan: 

  • Er wordt ruimte gemaakt om meer groen/bomen te planten;
  • Er wordt te hard gereden in de straat waar maatregelen voor gewenst zijn;
  • Er zijn zorgen over de waterafvoer bij hevige in relatie tot wateroverlast in woningen

Per wegvak is beoordeeld waar er groen toegevoegd kan worden. Dat is helaas niet overal gelukt mede vanwege de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. U ziet in de drie onderstaande tekeningen waar het nieuwe groen en eventuele bomen ingetekend zijn. Ook hebben wij voor u een tekening gemaakt met de wegdetails: 

De breedte van de hele weg wordt versmald naar de standaard maat van 5,25m. Dit werkt snelheidsverlagend en dat past beter bij de inrichting van een 30 km zone. Aan een betere waterafvoer is al aandacht besteed bij de herinrichting van de kruispunten. De kruispunten zijn gedeeltelijk verlaagd zodat het water erlangs kan stromen.

Heeft u moeite met het lezen van de tekeningen of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. 

Waar werken wij op dit moment?

  • Fase 1

Werkzaamheden zijn in 2021 afgerond.

  • Fase 2

KWS Infra is met de uitvoering van de werkzaamheden gestart op dinsdag 19 april.  Deze duren naar verwachting t/m vrijdag 29 juli. Om de overlast te beperken wordt er in 5 deelfases gewerkt. De fasering met de verwachte begin-/einddatum hebben wij voor u ingetekend. Uiteraard is het handhaven van de planning afhankelijk van o.a. de weersomstandigheden.

Update 8 juni:
De werkzaamheden in zowel deelfase 2 als 3 verliepen zeer voorspoedig. Daarom starten wij eerder met deelfase 4 en 5.
KWS Infra start voert van woensdag 15 juni tot en met vrijdag 17 juni voorbereidende werkzaamheden uit voor beide fases: het verwijderen van de toplaag van het asfalt. De straat is dan afgesloten voor alle verkeer. Dat weekend (vrijdagmiddag 17 juni 16.00 uur tot maandagochtend 20 juni 7.00 uur) is de straat weer open voor alle verkeer. 

  • Fase 4: Op maandag 20 juni, 7.00 uur start KWS met fase 4. De werkzaamheden duren tot en met 8 juli.
  • Fase 5: Op maandag 11 juli start KWS met fase 5. De werkzaamheden in die fase duren tot en met 29 juli. 

Werkzaamheden worden uitgevoerd op doordeweekse dagen tussen 07:00 en 18:00 uur. Tijdens de werkzaamheden is het werkgebied volledig afgesloten voor verkeer. Voor het doorgaande verkeer worden omleidingsroutes ingesteld. De woningen aanliggend aan het werkvak blijven te voet en per fiets bereikbaar.

Afhankelijk van het weer kunnen werkzaamheden korter of langer duren. Uiteraard informeren wij omwonenden dan daarover en passen wij deze projectapgina aan.