In de Groenstraat, tussen de Rötscherweg en de Kerkstraat, gaan wij een aantal aanpassingen uitvoeren die de verkeersveiligheid verbeteren. 

Waarom worden er verkeersmaatregelen getroffen?

Sinds enkele jaren is de Groenstraat aangeduid als 30km-zone. De inrichting van de weg is daar niet optimaal op afgestemd. Om de verkeersveiligheid in de straat te verbeteren, passen wij de inrichting van de weg aan. 

Het project wordt in twee fases uitgevoerd.

We hadden graag de hele straat in één keer opnieuw ingericht, maar dat is helaas niet mogelijk. Eind vorig jaar hebben we van de rijksoverheid een subsidie ontvangen voor het veiliger inrichten van de kruispunten in deze straat. Hierbij is de voorwaarde gesteld dat deze voor december van dit jaar moeten zijn uitgevoerd. Het is niet haalbaar om binnen deze termijn ook de andere gewenste maatregelen in de rest van de straat te kunnen uitvoeren. Daarom voeren we een deel van de maatregelen dit jaar uit en de rest volgend jaar. 

In 2021 worden alleen de kruispunten opnieuw ingericht (fase 1)

Het gaat hierbij om de kruispunten met de Salesianenstraat, Pastoor Schiffelersstraat, Groenstergracht en de Pastoor Kaulhaussenstraat. Deze kruispunten worden opnieuw ingericht. Ze worden verhoogd zodat ze op gelijke hoogte komen te liggen met de trottoirs. Tevens worden ze voorzien van klinkers. Omdat we deze maatregelen dus dit jaar moeten uitvoeren, hebben we hier al een inrichtingsschets van gemaakt. Op deze schets ziet u hoe de drie kruisingsvlakken op de Groenstraat worden verhoogd door middel van een verkeersplateau. Het betreft een voorlopig ontwerp waar bewoners van de straat nog op kunnen reageren. 

Het kruispunt met de Generaal Hodgesstraat wordt ook op deze zelfde wijze aangepast, maar niet binnen dit project. In de Generaal Hodgesstraat en Karel Dormanstraat wordt volgend jaar het riool vervangen. Deze straten worden dan ook volledig opnieuw ingericht. Binnen dat project passen wij ook het kruispunt met de Generaal Hodgesstraat aan.

In 2022 wordt de rest van de straat aangepakt (fase 2)

Welke andere maatregelen we in de straat gaan treffen, is nog niet helemaal bekend. Wel zijn wij van mening dat de rijbaan momenteel erg breed is. Wij willen deze versmallen naar 5,25 meter. Dit is een breedte die gebruikelijk is voor een 30km-zone. Hoe we dat precies gaan doen en welke andere maatregelen we nog gaan treffen, willen we graag eerste met de bewoners afstemmen. Zij weten als geen ander wat er in de straat speelt en wat belangrijke aandachtspunten zijn. 

Voorlopige planning

Tot 16 april kunnen bewoners een eerste reactie geven op het eerdergenoemde inrichtingsschets. Uiteraard worden zij via een persoonlijke brief hiertoe benaderd.

  • Fase 1

Eerst bepalen we of er nog aanpassingen nodig zijn aan de inrichtingsschets. Zo ja, dan passen we de schets daarop aan en plaatsen wij de nieuwe schets op deze projectpagina. Daarna starten we de voorbereidingen om de feitelijke werkzaamheden voor december te kunnen laten uitvoeren. 

  • Fase 2

Op basis van de inbreng van de bewoners, maken wij een inrichtingsschets voor de gehele straat. Zodra deze klaar is, informeren wij de bewoners en plaatsen wij deze tekening op deze projectpagina. Daarna stemmen wij een laatste keer met bewoners af of zij hierop nog opmerkingen of aanvullingen hebben. Op basis daarvan bepalen we de definitieve inrichting.