De Heerlenseweg wordt opnieuw ingericht. In juni 2019 zijn wij gestart met de voorbereidingen. Het grootste deel van de werkzaamheden is inmiddels afgerond. Hieronder leest u welke werkzaamheden wij nog moeten uitvoeren en wanneer dit gebeurt. Ook vindt u meer informatie over het hoe en waarom van het project. 

Asfaltdeklaag

Vanaf woensdag 18 mei (7.00 uur) t/m woensdag 25 mei (17.00 uur) voert Besix Infra Nederland BV de laatste werkzaamheden uit op de Heerlenseweg. Er worden omleidingsroutes ingesteld. 

Woensdag 18 mei tot en met maandag 23 mei voert Besix de voorbereidende werkzaamheden uit. Deze bestaan onder andere uit het uitzagen van de faunatunnel, frezen asfalt (aanzetten en slechte stukken) en het herstellen van kantlagen en inritten. Zij sluiten hiervoor de Heerlenseweg af ter hoogte van de Euregioweg. Maandag 23 mei (15.00 uur) tot en met woensdag 25 mei (17.00 uur) worden de afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Denk daarbij aan het aanbrengen van het asfalt en het aanbrengen van de wegmarkeringen. Daarvoor sluiten zij de Heerlenseweg in het geheel af tussen de Euregioweg en de Melchersstraat.

Het fietspad en de trottoirs blijven wel toegankelijk (niet voor autoverkeer).

Voorgeschiedenis

Waarom hebben wij dit project?

Bij extreme regenbuien loopt de fietstunnel onder de rotonde Euregioweg-Heerlenseweg onder water. Ook hebben enkele woningen langs de Heerlenseweg dan last van het overtollig regenwater. Om deze overlast in de toekomst te beperken en liefst nog te voorkomen, zijn wij van plan om de Heerlenseweg (vanaf de rotonde van de Melcherstraat tot aan de rotonde met de Euregioweg) en een deel van de Melchersstraat opnieuw  in te richten.

Wat gaan we doen?

De gemeente heeft het zogenaamde BDO-pand (Heerlenseweg 145) aangekocht. Dit wordt afgebroken. Op deze locatie realiseren wij vervolgens een extra waterbuffer. Ook wordt de bestaande buffer bij de rotonde Heerlenseweg–Euregioweg uitgebreid. Daarnaast passen wij het wegprofiel van de Heerlenseweg zo aan, dat het water de nieuwe buffer instroomt en niet meer richting fietstunnel of hoeve Leenhof.

De fietspaden aan de Heerlenseweg  en de Melcherstraat maken onderdeel uit van de Parkstadroute (voorheen Leisure Lane). De inrichting van deze fietspaden richten we in de nieuwe situatie dan ook in volgens de richtlijnen van de Parkstadroute.

Definitief ontwerp

Het definitieve ontwerp is vastgesteld door het college. Hierin is de input van de bewoners meegenomen. Op de tekening ziet u hoe de nieuwe inrichting er uit komt te zien. Denk daarbij aan de wegen, paden, groenvoorzieningen, (water)buffer(s), enzovoorts. Ook de technische gegevens zijn in de tekening verwerkt. 

Heeft u moeite met het lezen van deze tekeningen, neem dan contact met ons op.