De Heerlenseweg wordt opnieuw ingericht. In juni 2019 zijn wij gestart met de voorbereidingen. 

Waarom?

Bij extreme regenbuien loopt de fietstunnel onder de rotonde Euregioweg-Heerlenseweg onder water. Ook hebben enkele woningen langs de Heerlenseweg dan last van het overtollig regenwater. Om deze overlast in de toekomst te beperken en liefst nog te voorkomen, zijn wij van plan om de Heerlenseweg (vanaf de rotonde van de Melcherstraat tot aan de rotonde met de Euregioweg) en een deel van de Melchersstraat opnieuw  in te richten.

Wat gaan we doen?

De gemeente heeft het zogenaamde BDO-pand (Heerlenseweg 145) aangekocht. Dit wordt afgebroken. Op deze locatie realiseren wij vervolgens een extra waterbuffer. Ook wordt de bestaande buffer bij de rotonde Heerlenseweg–Euregioweg uitgebreid. Daarnaast passen wij het wegprofiel van de Heerlenseweg zo aan, dat het water de nieuwe buffer instroomt en niet meer richting fietstunnel of hoeve Leenhof.

De fietspaden aan de Heerlenseweg  en de Melcherstraat maken onderdeel uit van de Leisure Lane. De inrichting van deze fietspaden richten we in de nieuwe situatie dan ook in volgens de richtlijnen van de Leisure Lane.

Definitief ontwerp

Het definitieve ontwerp is vastgesteld door het college. Hierin is de input van de bewoners meegenomen. Op de tekening ziet u hoe de nieuwe inrichting er uit komt te zien. Denk daarbij aan de wegen, paden, groenvoorzieningen, (water)buffer(s), enzovoorts. Ook de technische gegevens zijn in de tekening verwerkt. 

Heeft u moeite met het lezen van deze tekeningen, neem dan contact met ons op.

Planning

De eerste fase van de werkzaamheden bestaat uit het verleggen van de kabels en leidingen. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond

In de tweede fase voeren wij de overige werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden zijn medio april gestart en duren tot ongeveer begin november. Dan is het project klaar.

De sloop van het BDO-gebouw vindt eind juni plaats. Dan start de asbestsanering in het gebouw. Het grove sloopwerk begint dan aansluitend na de bouwvakvakantie op maandag 30 augustus en duurt naar verwachting ongeveer 4 weken.

Wilt u weten waar wegen afgesloten of moeilijk bereikbaar zijn? Kijk dan in het Melvinsysteem waarin alle actuele verkeershinderinformatie en omleidingsroutes worden geplaatst.