We vervangen het riool, gelegen in de ventweg parallel aan de Hereweg. Het betreft het deel vanaf de parkeerplaats bij de kerk Heigank tot aan Hereweg 50 (even huisnummers).

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in juni het ontwerp vastgesteld. In week 43 start aannemer Mourik BV met de uitvoering van de werkzaamheden. Wensen van omwonenden voor de herinrichting van de weg hebben wij zo veel als mogelijk in het ontwerp verwerkt.  

Uitvoering vindt plaats in 4 fases

Mourik voert de werkzaamheden uit in vier fases: 

  1. Realiseren van de regenwaterbuffer onder de parkeerplaatsen naast de kerk. 
  2. Vervangen van het riool in de ventweg parallel aan de Hereweg tussen nummers 2 en 30. 
  3. Vervangen van het riool in de Hereweg zelf. Dit betreft het deel tussen het kruispunt Burgemeester Loysonstraat-Hereweg en Hereweg 38A. 
  4. Vervangen van het riool in de ventweg parallel aan de Hereweg tussen nummers 40 en 50. 

Elke fase duurt ongeveer vier weken. U begrijpt dat wij afhankelijk zijn van de weersomstandigheden en onvoorziene werkzaamheden.

Toelichting ontwerp

Parallelweg Hereweg huisnummers 2 t/m 50

De indeling van de rijbaan, trottoir en groenvoorziening blijft nagenoeg dezelfde. Alle materialisatie wordt vernieuwd. De rijbanen en parkeerplaatsen worden met roodbruin gebakken klinkers uitgevoerd. De parkeerplaatsen worden door witte betonstraatstenen gescheiden.

Stoepen worden met grijze trottoirtegels uitgevoerd.

De bestaande bomen, gelegen tussen deze parallelweg en de Hereweg, worden verwijderd en vervangen door kleine exemplaren. De eerste boom in de groenstrook tegen over de huisnummer 50 blijft gehandhaafd. 

Het nieuwe riool wordt in het bestaande tracé gelegd. Een stukje riool voor het huisnummer 16 wordt dicht geschuimd i.v.m. aanwezige kabels en leidingen. Hier moeten we wel van het bestaande tracé ongeveer 1m afwijken. Ook de ondergrondse container wordt verplaatst zodat we het nieuwe riool kunnen plaatsen. De huisaansluitingen worden vanaf het nieuwe riool tot aan de erfgrens vervangen.

Parkeerplaats naast de kerk

Het regenwater wat op dit terrein en op de parallelweg Hereweg 2 t/m/ 14 valt wordt niet naar het riool geleidt maar naar een ondergrondse buffer dat onder het parkeerterrein komt te liggen. Van daaruit infiltreert het regenwater naar de ondergrond. De rijbaan en parkeervakken worden voor een deel voorzien van een speciale bestrating waar gras doorheen kan groeien. Aan beide kanten van de rijbaan en tussen de parkeerstroken worden over een breedte van ca. 1m gewone betonstraatstenen toegepast zodat voetgangers comfortabel kunnen lopen.