We vervangen het riool, gelegen in de ventweg parallel aan de Hereweg. Het betreft het deel vanaf de parkeerplaats bij de kerk Heigank tot aan Hereweg 50 (even huisnummers).

Voor de uitvoering van de werkzaamheden heeft de gemeente een schetsontwerp opgesteld. Met de omwonenden is gekeken naar mogelijke wensen bij de herinrichting van de weg. Deze hebben wij zo veel als mogelijk in het ontwerp verwerkt. 

Voor de volledigheid wijzen wij erop dat het niet de Hereweg zelf betreft, maar de 'ventweg' die parallel loopt aan de Hereweg in het onderste gedeelte. 

Toelichting ontwerp

Parallelweg Hereweg huisnummers 2 t/m 50

De indeling van de rijbaan, trottoir en groenvoorziening blijft nagenoeg dezelfde. Alle materialisatie wordt vernieuwd. De rijbanen en parkeerplaatsen worden met roodbruin gebakken klinkers uitgevoerd. De parkeerplaatsen worden door witte betonstraatstenen gescheiden.

Stoepen worden met grijze trottoirtegels uitgevoerd.

De bestaande bomen, gelegen tussen deze parallelweg en de Hereweg, worden verwijderd en vervangen door kleine exemplaren. De eerste boom in de groenstrook tegen over de huisnummer 50 blijft gehandhaafd. 

Het nieuwe riool wordt in het bestaande tracé gelegd. Een stukje riool voor het huisnummer 16 wordt dicht geschuimd i.v.m. aanwezige kabels en leidingen. Hier moeten we wel van het bestaande tracé ongeveer 1m afwijken. Ook de ondergrondse container wordt verplaatst zodat we het nieuwe riool kunnen plaatsen. De huisaansluitingen worden vanaf het nieuwe riool tot aan de erfgrens vervangen.

Parkeerplaats naast de kerk

Het regenwater wat op dit terrein en op de parallelweg Hereweg 2 t/m/ 14 valt wordt niet naar het riool geleidt maar naar een ondergrondse buffer dat onder het parkeerterrein komt te liggen. Van daaruit infiltreert het regenwater naar de ondergrond. De rijbaan en parkeervakken worden voor een deel voorzien van een speciale bestrating waar gras doorheen kan groeien. Aan beide kanten van de rijbaan en tussen de parkeerstroken worden over een breedte van ca. 1m gewone betonstraatstenen toegepast zodat voetgangers comfortabel kunnen lopen. 

Planning

Tot en met 18 maart kunnen omwonenden nog reageren op het schetsontwerp. Op basis van deze reacties maken we het definitieve ontwerp. Wij streven ernaar om het definitief ontwerp nog dit kwartaal vast te stellen. Daarna werken we de plannen verder uit in zogenaamde bestektekeningen. Op basis daarvan zoeken we een aannemer die de werkzaamheden in de herfst van dit jaar voor ons uitvoert.