De stijgende prijzen voor gas en elektriciteit zorgen niet alleen voor problemen bij de inwoners van Landgraaf, maar ook bij veel ondernemers en verenigingen. Het voortbestaan van hun bedrijf of vereniging komt in gevaar. Om ervoor te zorgen dat Landgraafse bedrijven en verenigingen deze crisis overleven, starten wij het Energie-armoedefonds voor ondernemers en verenigingen. Uit dit fonds kunnen ondernemers en verenigingen die door de hoge energieprijzen in hun voortbestaan worden bedreigd een tegemoetkoming voor gas- en elektriciteitskosten ontvangen van maximaal € 10.000,- per aanvraag. 

Tijdelijke ondersteuning

Het Energie-armoedefonds voor ondernemers en verenigingen is een tijdelijke ondersteuning. Het fonds is specifiek bedoeld voor ondernemers of verenigingen in Landgraaf die door de stijgende prijzen van gas en elektriciteit in de problemen gaan raken of al zijn geraakt. En waarvoor eventuele maatregelen van de Rijksoverheid te lang duren of niet voldoende zijn.

Belangrijk voor Landgraaf

Dit fonds geldt voor alle Landgraafse bedrijven en verenigingen. Het is ook belangrijk dat de ondernemer of vereniging zelf al zo veel als mogelijk heeft ondernomen om deze problemen te verkleinen. Het maximale bedrag dat door een ondernemer of vereniging aangevraagd kan worden is € 10.000,-. Het bedrag dat voor dit Energie-armoedefonds als geheel is gereserveerd, is € 250.000,-.

Meer informatie

Aan het Energie-armoedefonds voor ondernemers en verenigingen zijn voorwaarden verbonden. Die staan, samen het aanvraagformulier, op onze website bij Energie-armoedefonds voor ondernemers en verenigingen, subsidie.

Een blijvende oplossing

Ervoor zorgen dat de gas- en elektriciteitskosten laag worden én laag blijven is een oplossing voor de toekomst. Daarvoor moeten duurzame maatregelen genomen worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zonnepanelen en isoleren.

Niet alle ondernemers of verenigingen hebben daar het geld voor. Om hen daarbij te helpen is een lening voor het nemen van duurzame maatregelen uit het Duurzaam Energie en Klimaatfonds Landgraaf wellicht een oplossing. Het rentepercentage is 2,25%. Dat zou voor een blijvende oplossing kunnen zorgen voor die stijgende gas- en elektriciteitskosten. Meer informatie vindt u op de webpagina van het Duurzaam Energie- en Klimaatfonds Landfgraaf.  

Het Duurzaam Energie en Klimaatfonds Landgraaf is overigens ook toegankelijk voor particulieren die willen investeren in het verduurzamen van hun woning.