Het tellen van de stemmen en het vaststellen van de uitslag is een belangrijke stap bij verkiezingen. We leggen graag uit hoe het werkt.

Donderdag 6 juni 2024 - verkiezingsdag

Op 6 juni om 21.00 uur sluit de stemming. Daarna starten de leden van de stembureaus met het tellen van de stemmen. Dit is openbaar (u mag hiernaar komen kijken). De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt.

 • De leden van het stembureau tellen eerst alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Het totaal hiervan is het aantal kiezers dat is toegelaten tot de stemming.
 • Daarna openen de stembureauleden de stembus. Ze halen de stembiljetten uit de stembus.
 • Ze vouwen de stembiljetten open en sorteren deze per lijst.
 • Daarna tellen ze de stembiljetten. 
 • Ze tellen de stemmen per lijst (per partij). En ze tellen per partij ook hoeveel stemmen elke kandidaat kreeg.
 • Ook tellen de stembureauleden het aantal blanco en ongeldige stemmen.
 • De voorzitter rekent het totaal aantal uitgebrachte stemmen uit. Dit aantal moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers. Zijn de aantallen niet gelijk zijn? Dan schrijft de voorzitter dit telverschil op. Het gemeentelijk stembureau voert de dag daarna extra controles uit. 
 • De voorzitter schrijft alle aantallen op in het proces-verbaal. Dat is het verslag van het stembureau. Hier komen ook eventuele bezwaren van kiezers in.

Vrijdag 7 juni 2024

 • Op vrijdag 7 juni is er een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau. Deze vindt vanaf 10.00 uur plaats in het Burgerhoes.
 • Het gemeentelijk stembureau controleert alle processen-verbaal van de stembureaus. Als daar fouten in staan, doet het gemeentelijk stembureau een hertelling. 
 • Het gemeentelijk stembureau maakt een proces-verbaal op. Alle aantallen staan hierin. Ook alle bezwaren van kiezers staan hierin. Na het optellen van de stemmen wordt de zitting van het gemeentelijk stembureau geschorst. De resultaten worden niet bekendgemaakt. Dit mag pas nadat in alle Europese lidstaten stembussen zijn gesloten.

Maandag 10 juni 2024

 • Op maandag 10 juni hervat het gemeentelijk stembureau vanaf 9.00 uur de openbare zitting en stelt de gemeentelijke uitslag vast. Het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau wordt getekend. 
 • We publiceren daarna zo snel mogelijk alle processen-verbaal met daarin de aantallen per stembureau op onze website. 
 • Dan brengen we de processen-verbaal met de uitslag naar ons hoofdstembureau in Maastricht. Dit gebeurt zowel in persoon (op papier) als digitaal (via een beveiligd platform). 
 • Het centraal stembureau voor de Europees Parlementsverkiezing is de Kiesraad. Deze voert een aantal controles uit op alle uitslagen die via de hoofdstembureaus zijn binnen gekomen. Het centraal stembureau kan tegen het gemeentelijk stembureau zeggen dat ze de fout moeten verbeteren. Het verslag hiervan heet een corrigendum.

U kunt vanaf maandag 10 juni t/m maandag 17 juni 2024, 11.00 uur bij het centraal stembureau schriftelijk melding maken van geconstateerde fouten in een proces-verbaal van een stembureau of een gemeentelijk stembureau. 

19 juni - definitieve uitslag

Op 19 juni om 11.00 uur stelt het centraal stembureau de definitieve uitslag en de zetelverdeling vast. Dit is tijdens een openbare zitting.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in de volledige, gedetailleerde werkwijze rond telling en uitslagen, kijk dan verder op de website  van de Kiesraad bij Europees Parlement | Verkiezingen | Kiesraad.nl