Het tellen van de stemmen en het vaststellen van de uitslag is een belangrijke stap bij verkiezingen. We leggen graag uit hoe het werkt.

22 november 2023 - verkiezingsdag

Wanneer de stembureaus op 22 november 2023 om 21.00 uur sluiten, begint het tellen van de stemmen in elk afzonderlijk stembureau. Dit gebeurt door de leden van de stembureaus. Zij tellen de stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen en  hoe vaak er op elke partij is gestemd.

Wist u dat u mag komen kijken naar het tellen van de stemmen?

De resultaten van de tellingen worden opgeschreven in een 'proces-verbaal'. Alle processen-verbaal en alle uitgebrachte stemmen worden naar de gemeente gebracht, naar de locatie van afdeling Beheer Openbare Ruimte, Voltastraat 22.

23 november 2023 - Centraal Tellen vanaf 9.00 uur Voltastraat 22, 6372 CK Landgraaf

Op donderdag telt het 'gemeentelijk stembureau' (GSB) vanaf 9.00 uur centraal alle stemmen op locatie Voltastraat 22. Dan wordt duidelijk hoe er op lijst- en kandidaatniveau is gestemd. Ook dit is openbaar en ook daarvan worden processen-verbaal opgemaakt. 

Als het GSB de uitslagen heeft vastgesteld, publiceren we alle processen-verbaal en de voorlopige uitslag op onze website. Dat gebeurt op donderdag 23 november 2023 om 17.00 uur.

De processen-verbaal van de Tweede Kamerverkiezing gaan daarna naar het centraal stembureau in Maastricht.

De centrale stembureaus voeren een aantal controles uit. Op basis daarvan krijgen gemeentelijke stembureaus mogelijk de opdracht om fouten te corrigeren.

30 november - definitieve uitslag

De definitieve uitslag publiceren we op onze website. Dit zal niet eerder zijn dan 30 november.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in de volledige, gedetailleerde werkwijze rond telling en uitslagen, kijk dan verder op de website  van de Kiesraad bij Tellen van de stemmen(externe link).