Hoogstraat 8 /Emmastraat 30 (Mosmuller)

Het oude pand Mosmullerpand aan de Hoogstraat 8/Emmastraat 30 is gesloopt in 2023. Het perceel is met gras ingezaaid. In 2024 werken we verder aan de planvorming voor de invulling van deze locatie. 

Voorgeschiedenis

Op 19 februari 2020 is het ‘Buurtontwikkelplan Oud Nieuwenhagen en winkelcentrum Op de Kamp’ door de gemeenteraad van Landgraaf vastgesteld. Daarin staan projecten die de gemeente Landgraaf de komende jaren wil uitvoeren binnen dit gebied. Eén van deze projecten is het project ‘Hoogstraat’. In dit project koopt de gemeente Landgraaf woningen en/of bedrijven en sloopt deze. Deze percelen krijgen daarna nieuwe functies om wonen langs de Hoogstraat toekomstbestendiger te maken. Hoogstraat 8/Emmastraat 30 maakt onderdeel uit van dit project.

Uitgangspunt verdere planvorming

Uitgangspunt bij de verder planvorming is dat bij nieuwbouw een aantal typische kenmerken van het Mosmuller pand terug moeten komen. Er kan pas worden gestart met de nieuwbouw nadat de benodigde vergunning is afgegeven. Omwonenden/belanghebbenden krijgen in het vergunningstraject de mogelijkheid om te reageren op het plan.